Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Uusi avioliittoaloite lähetetään perustevaliokuntaan

Julkaistu 05.08.2021

Edustaja-aloite ”pyyntö piispainkokoukselle valmistella esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta” lähetetään perustevaliokuntaan. Turussa tällä viikolla kokoontuva kirkolliskokous päätti asiasta tänään 5.8. lähetekeskustelun ja äänestyksen jälkeen. Aihetta käsiteltiin viiteen otteeseen kolmen päivän ajan, ja keskustelussa pyydettiin ja käytettiin kaikkiaan 68 puheenvuoroa. Lähetekeskustelun jälkeisessä äänestyksessä 62 edustajaa äänesti valiokuntaan lähettämisen puolesta jaa. Edustajista 41 äänesti aloitteen jatkokäsittelyä vastaan. 

44 edustajan allekirjoittama aloite ehdottaa, että kirkolliskokous pyytää piispainkokousta valmistelemaan esityksen kirkolliskokoukselle samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta. Aloitteen esitteli edustaja Jukka Hautala Oulun hiippakunnasta.

Piispainkokous on aiemmin selvittänyt vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi kirkolliskokouksen toimeksiannon perusteella. Piispainkokouksen vastausLinkki avautuu uudessa välilehdessä kirkolliskokoukselle valmistui 6.8.2020. 

Nyt perustevaliokuntaan lähetetyn aloitteen perusteluissa todetaan, että piispainkokous nosti vastauksessaan keskeiseksi johtopäätökseksi sen, että jos “halutaan turvata ykseys, vaihtoehtoja avioliittonäkemyksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi on vain yksi: erimielisyyden hyväksyminen. Kirkko pysyy Kristuksen kirkkona ja elää täysin hänen armonsa varassa riippumatta sen avioliittonäkemyksestä ja -käytännöistä. Olennaista on löytää sellainen ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este ja jossa sen kanssa on helpointa elää.”  

Piispainkokouksen vastaukseen perustuen aloite esittää, että kirkolliskokous pyytää piispainkokoukselta esityksen kirkollisesta vihkimisestä ja kirkollisesta siunaamisesta samaa sukupuolta oleville pareille. Aloitteessa todetaan, että vihkimistä koskevan esityksen yhteydessä on luonteva käsitellä myös avioliittoon siunaamisen perusteita ja käytäntöjä, sillä piispainkokous totesi vastauksessaan, että ”…ei tehdä eroa avioliittoon vihkimisen ja siunaamisen välillä, sillä teologisesti kyse on pitkälti samasta asiasta – vihkimisen ja siunaamisen välinen ero liittyy lähinnä niiden erilaisiin oikeusvaikutuksiin.”

Aloite kokonaisuudessaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Edustaja-aloite rukouselämän vahvistamisesta etenee piispainkokoukselle

Kirkolliskokous päätti lähettää rukouselämän vahvistamista koskevan edustaja-aloitteen piispainkokoukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten. Aloitteessa pyydetään piispankokousta pohtimaan keinoja ihmisten rukouselämän vahvistamiseksi ja kutsumaan ihmisiä rukoilemaan uusilla tavoilla. Lisäksi pyydettiin synodaalikokousten valmistelun yhteydessä ottamaan huomioon se, miten papisto ja muut seurakunnan työntekijät voisivat löytää työssään lisää tilaa hengelliselle kasvulle ja rukoukselle ja miten ihmisiä voidaan kutsua yhteiseen rukoukseen.

Käsikirjavaliokunnan mietinnössä todetaan aloitteen olevan tärkeä. Valiokunta näkee monipuolisen rukouselämän rikkaana osana seurakuntien elämää. Rukouselämän vahvistaminen ja kutsuminen ihmisiä rukoilemaan myös uusilla tavoilla vastaa hyvin erilaisiin hengellisiin tarpeisiin. Mietinnössä todettiin rukouksen olevan välttämätöntä kirkolle: “Ilman rukousta kirkko ei ole kirkko.”

Aloitteen oli allekirjoittanut 67 edustajaa, ja sen esitteli Kirsi Hiilamo. Aloitteesta käydyssä keskustelussa käytettiin 15 puheenvuoroa.  

Rukouselämän vahvistaminen - Käsikirjavaliokunnan mietintö 2/2021 edustaja-aloitteesta 1/2021 Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Aloite konfirmaation ja kodinsiunaamisen kaavojen uudistamisesta jätettiin raukeamaan 

Kirkolliskokous jätti edustaja-aloitteen 3/2020 Linkki avautuu uudessa välilehdessäkonfirmaation ja kodinsiunaamisen kaavojen uudistamisesta raukeamaan käsikirjavaliokunnan mietinnön mukaisesti. Kirkolliskokous pyysi kirkkohallitusta tuottamaan konfirmaatioon ja kodinsiunaamiseen soveltuvaa uutta virikeaineistoa. Käsikirjavaliokunnan puheenjohtaja piispa Seppo Häkkinen totesi asian käsittelyn yhteydessä, että olisi aika aloittaa myös keskustelut käsikirjan kokonaisuudistuksesta.  

Käsikirjavaliokunnan mietintöLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokousviikon verkko-osoitteet:

Kirkolliskokousviikon videoseuranta ja asiakirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon kuvapankissa Linkki avautuu uudessa välilehdessäkuvia kirkolliskokouksesta  

Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous. 

Kirkolliskokouksen viestintä: 
Tuula Putkinen, viestintäpäällikkö, puh. 046 922 0232  
Tuija Helenelund, viestintäasiantuntija, puh. 050 529 8503 
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815