Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätökset

Julkaistu 05.08.2021

Kirkolliskokous vahvisti torstain istunnossaan Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 sekä hyväksyi kirkkohallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden alijäämä -10 379 086,86 euroa kirjataan taseeseen oman pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Myös Kirkon eläkerahaston tilinpäätös tilikaudelta 2020 vahvistettiin. Kirkon eläkerahastolle vuosi 2020 oli tuotoltaan hyvä. Vuoden 2020 sijoitustoiminnan nettotulos käyvin arvoin oli 7,5 prosenttia. Salkun reaalituotto 7,3 prosenttia ylitti sijoitussuunnitelmassa asetetun 3 prosentin reaalituottotavoitteen.

Kirkon keskusrahaston taloudellinen tulos tilikaudelta oli sekä alijäämän (-10,4 miljoonaa euroa), että rahavarojen vähenemisen (-7,8 miljoonaa euroa) osalta heikko. Tulosta selittää seurakunnille ja kirkollisille järjestöille myönnetty ylimääräinen neljän miljoonan euron tuki sekä Kipan palvelumaksujen perimättä jättäminen. “Näillä toimenpiteillä haluttiin tukea seurakuntia ja kirkollisia järjestöjä äkillisessä pandemiatilanteessa. Jälkikäteen tarkasteltaessa erityisesti järjestöille suunnattu taloudellinen tuki osoittautui tilanteessa saajille merkitykselliseksi”, talousvaliokunnan mietinnössä todetaan. 

Rakenteellista alijäämää on noin kolme miljoonaa euroa. Talousvaliokunnan mietinnössä todetaan, että kirkon yhteisen toiminnan talouden tasapainottaminen ei ole onnistunut kirkolliskokouksen aiemmin edellyttämällä tavalla. Mietinnössä peräänkuulutetaan tasapainottamissuunnitelmaa. Kirkkohallituksen tulee laatia suunnitelma siten, että vuodesta 2023 alkaen Kirkon keskusrahaston talous on tasapainossa eli keskusrahastomaksun tuoton on katettava toiminnan kulut ja poistot.

Kirkolliskokous päätti pyytää Kirkkohallitusta antamaan selvityksen marraskuussa 2021 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle Eteläranta 8:n kiinteistöä koskevan Uusi tila -hankkeen kustannusarvion ylityksestä sekä hankkeen johtamisesta. 

Kirkolliskokous lähetti talousvaliokunnan kannanotot huomioon otettavaksi kirkkohallitukselle ja tuomiokapituleille. 

Talousvaliokunnan mietintö 1/2021Linkki avautuu uudessa välilehdessä Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus, henkilöstötilinpäätös, Kirkon keskusrahaston tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020 

Talousvaliokunnan mietintö 2/2021 Linkki avautuu uudessa välilehdessäKirkon eläkerahaston toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2020