Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen valittu vuoden perinnemaisemaksi

Julkaistu 10.05.2021
Maatiainen ry on valinnut Inarissa sijaitsevan Pielpajärven erämaakirkon ympäristöineen vuoden 2021 perinnemaisemaksi. Valintaperusteena ovat paikan merkittävät saamelaisperinteeseen asti ulottuvat kulttuurihistorialliset arvot ja luontoarvot. Kirkko ympäristöineen on pala saamelaista historiaa ja kulttuuria, jossa ihmisen ja luonnon vuorovaikutus sekä luonnon kunnioitus on ollut elämän perusta.
Punaruskea puukirkko luonnon keskellä.
Pielpajärven ristikirkko. Kuva: Eija Ojanlatva

”Olen erittäin iloinen siitä, että tällaiset arvokkaat kohteet saavat huomiota ja niiden merkitystä korostetaan. Pielpajärven erämaakirkko on ainutlaatuinen, sillä siinä yhdistyy monia arvoja: kirkkohistoriaan ja saamelaishistoriaan liittyviä arvoja ja luontoarvoja”, Inarin seurakunnan kirkkoherra Tuomo Huusko iloitsee.

Kirkko ja kirkkokenttä kantavat mukanaan historiaa

Pielpajärven erämaakirkko ja saamelaisten talvikylänä toiminut avoin niittymäinen kenttä muodostavat kokonaisuuden, jolla on pitkä asutushistoria. Paikalla on asuttu talvikylissä jo 1400–1500-luvuilla. Sen lisäksi alueelta on löydetty tuhansia vuosia vanhoja kotasijoja. Kirkkokenttä on muinaismuistolailla suojeltu kiinteä muinaisjäännös.

Saamelaisten asutus oli luonteeltaan väliaikaista. Talveksi asetuttiin aloilleen, kun taas kesällä kuljettiin metsästämässä ja kalastamassa. Kirkkokentällä on asuttu kirkkotuvissa, käyty kauppaa ja samalla hoidettu kasteet, vihkimiset ja hautaan siunaamiset. Ensimmäinen kirkkorakennus Pielpajärvelle rakennettiin 1640-luvulla. Nykyinen puukirkko on peräisin 1760-luvulta.

”Pielpajärven erämaakirkko on monelle inarilaiselle rakas paikka, johon liittyy muistoja rippikoulusta tai häistä”, Tuomo Huusko sanoo. Kirkko on edelleen käytössä, mutta syrjäisen sijainnin vuoksi siellä kokoonnutaan jumalanpalvelukseen vain kaksi kertaa vuodessa, lankalauantaina ja juhannuspäivänä. Perille asti ei pääse autolla, vaan kävelymatkaa on noin viisi kilometriä suuntaansa. Erämaakirkko toimii myös vihkikirkkona, ja rippikouluryhmät pitävät siellä tilaisuuksia kesäaikaan.

Niitty.
Reunoiltaan umpeutumassa oleva kenttä kunnostetaan ja perustetaan lammaslaitumeksi Helmi-ohjelman avulla. Kuva: Marjut Kokko

Perinnemaiseman hoito on yhteistyötä

Niittymäinen kirkkokenttä on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi eli ihmisen muovaama perinnemaisema, jolla esiintyy uhanalaisia lajeja. Kirkkokenttää värittävät kukkiessaan erityisesti kullerot ja kurjenpolvet.

Alueen perinnebiotoopin ylläpitoon on erityisesti viime vuosina panostettu aktiivisesti. Huusko on iloinen siitä, että seurakunnalla on yhteistyökumppaneina Saamelaismuseo Siida, ELY-keskus ja Metsähallitus. Asiantuntijat tekevät alueen kunnostus- ja käyttösuunnitelmaa hyvässä yhteistyössä.

Pielpajärven erämaakirkolle aiotaan tuoda lampaita laiduntamaan kesästä 2022 lähtien. Näin arvokas matala ruohovartinen kasvilajisto saadaan säilymään.

Valitsemalla vuosittain Vuoden perinnemaiseman Maatiainen – Det lantliga kulturarvet ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Kunniakirja on myönnetty vuodesta 2008 lähtien.