Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Viestintäuudistusta Kirkkohallituksessa

Julkaistu 18.03.2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen viestinnän toimintamalli ja Kirkon viestinnän organisaatio uudistuvat osana Kirkkohallituksen toiminnan Suunta-kehittämishanketta.

Uudessa toimintamallissa Kirkkohallituksen viestintätoimintoja johdetaan ja koordinoidaan entistä vahvemmin Kirkon viestinnässä samalla, kun viestintäyksikkö integroituu tiiviimmin Kirkkohallitukseen ja sen eri toimintoihin. Viestintäsuunnittelua tehdään jatkossa Kirkkohallituksen tasolla teema-alueittain.

Kirkon viestintä on Kirkkohallituksen erillisyksikkö, jonka tehtävänä on hoitaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtakunnallista ulkoista ja sisäistä viestintää sekä edistää kirkon yhteiskunnallista vaikuttamista ja näkyvyyttä.

Uudistuksessa tarkennettiin Kirkon viestinnän yksiköiden tehtäviä.
Viestintäpalvelut-yksikkö vastaa Kirkkohallituksen viestinnän suunnittelusta ja viestintäprosesseista. Viestintäpäälliköksi ja Viestintäpalvelut-yksikön vetäjäksi vuoden 2023 loppuun asti on nimetty filosofian maisteri Tuula Putkinen. Hän on toiminut John Nurmisen Säätiön viestintäjohtajana vuodesta 2015 ja viestintäpäällikkönä vuodesta 2010. Sitä ennen Tuula Putkinen toimi useita vuosia Nokiassa viestinnän eri vastuutehtävissä. Uusi viestintäpäällikkö aloittaa työnsä 19.4.2021.

Kehitys ja verkko -yksikkö kehittää ja ylläpitää kirkon yhteisiä julkaisujärjestelmiä ja muita verkkopalveluita. Lisäksi yksikkö kehittää kirkon viestintää ja asiakaskokemusta esimerkiksi palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun avulla sekä vastaa uusien viestintäkanavien ja -palveluiden kokeilevasta kehittämisestä ja konseptien suunnittelemisesta. Yksikköä vetää verkkoviestintäpäällikkö Lari Lohikoski.

Ohjelmatuotannot-yksikkö tuottaa Ylen hartaus- ja jumalanpalvelusohjelmat sekä Horisontti-ohjelman radioon ja Pisara-ohjelman televisioon. Yhteensä ohjelmapaikkoja on Ylen kanavilla lähes 1700. Yksikköä vetää ohjelmapäällikkö Kimmo Saares.

Viestintäjohtajana vuoden 2023 loppuun toimii Eeva-Kaisa Heikura.

Ruotsinkielisestä viestinnästä vastaa Kirkkohallituksen Ruotsinkielisen työn keskus KCSA.

Tammikuussa kirkkohallituksen täysistunto käynnisti vuoden 2023 loppuun asti kestävän kokonaiskirkollisen viestinnän hankkeen (ks. tiedote ja puheenvuoro aiheesta). Hankkeessa selvitetään, kuinka Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri viestintätoimijat voisivat yhdessä tehdä viestintää entistä tavoitteellisemmin, kustannustehokkaammin ja uusinta teknologiaa järkevämmin hyödyntäen. Hankkeen johtajana toimii Tuomo Pesonen.


Lisätietoja: viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi

Tiedotteen liitteenä on Tuula Putkisen kuva, kuvaaja: Ilkka Vuorinen.