Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon eläkerahasto ylitti tuottotavoitteensa haastavassa markkinatilanteessa

Julkaistu 17.02.2021

Oksa lumen peitossa talvella.

Kirkon eläkerahastolle vuosi 2020 oli odotuksia parempi. Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvo nousi 1,76 miljardiin euroon ja sijoitussalkku tuotti 7,5 prosenttia. Salkun reaalituotto 7,3 prosenttia ylitti sijoitussuunnitelmassa asetetun kolmen prosentin reaalituottotavoitteen. Eläkerahaston pitkän aikavälin nettotuotto (1991–2020) pysyi edelleen hyvänä ja oli vuoden lopussa kahdeksan prosenttia.

Vuoden 2020 suurin teema oli koronapandemia, joka muutti talousympäristön ennennäkemättömällä tavalla. Talouden äkkipysäykseen oli pakko vastata järeillä keinoilla. Keskuspankit olivat nopeita liikkeissään ja rahapolitiikkaa kevennettiin massiivisesti sekä laskemalla korkoja että kasvattamalla arvopapereiden osto-ohjelmia. Rahapolitiikan lisäksi tarvittiin myös valtioiden mittavaa finanssielvytystä.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli yksi haastavimmista pitkiin aikoihin. Vuosi alkoi vahvasti, kunnes markkinat romahtivat äkkiä ja toipuivat ennennäkemättömän nopeasti. Osakkeet olivat paras omaisuusluokka. Kirkon eläkerahaston likvidit osakesijoitukset tuottivat 10,3 prosenttia, likvidien korkosijoitusten tuotto oli 3,2 prosenttia ja reaaliomaisuussijoitukset tuottivat 9,8 prosenttia.

Kirkon eläkerahaston hyvät tuotot perustuivat onnistuneisiin valintoihin eri omaisuusluokissa ja allokaatiopäätöksiin. Sekä osake- että korkosijoituksissa salkkuun valitut rahastot tuottivat yleisiä vertailuindeksejä paremmin.

Eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen

Kirkon eläkerahasto sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuulliset näkökohdat huomioiden. Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja haluaa näin varmistaa sijoituksilleen hyvän tuoton sekä sijoitusriskien tehokkaan hallinnan. Eläkerahasto ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon niin kutsutut ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Kirkon eläkerahasto osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutostyöskentelyyn ja on asettanut tavoitteekseen johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä. Ensimmäinen ilmastonmuutosstrategia laadittiin jo vuonna 2016, ja uusi ilmastonmuutosstrategia julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Kirkon eläkerahaston historia alkoi vuonna 1991, kun kirkon eläkejärjestelmässä siirryttiin osittain rahastoivaan eläkemaksujärjestelmään. Kirkon eläkerahasto (KER) eriytettiin 1.1.2016 kirkon keskusrahastosta. KER vastaa kirkon eläkevarojen sijoittamisesta ja tasaa seurakuntien eläkemaksujen kehitystä.

Lisätiedot:
Kirkon eläkerahastoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Ira van der Pals, sijoitusjohtaja, p. 050 301 7980