Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkko ja Suomen Partiolaiset jatkavat hyvää yhteistyötä

Julkaistu 28.01.2021

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:llä ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on pitkä yhteinen historia. Suomen Partiolaisten peruskirja uudistettiin marraskuussa 2020, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan uutta peruskirjaa.

Uusi yhteistyösopimus astui voimaan 23.1.2021, kun sopimuksen molemmat osapuolet olivat sen hyväksyneet.

Partion peruskirjan mukaan partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Kasvatustavoitteiden mukaisesti partiolainen muun muassa rakentaa katsomuksellista identiteettiään, etsii elämän totuutta, tutkii hengellisyyttään ja elää sitä todeksi. Partiolainen kunnioittaa toisen pyhää.

Partiokasvatuksen päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Positiivinen uskonnonvapaus kunnioittaa erilaisia katsomuksia

”On tärkeää, että partion katsomuskasvatuksessa huomioidaan, positiivisen uskonnonvapauden mukaisesti, eri tavoin uskovat partiolaiset heidän katsomustaan kunnioittaen. Uskonnolliset yhteisöt ovat asiantuntijoita katsomuskasvatukseen liittyvissä kysymyksissä ja siksi partiolle tärkeitä kumppaneita. Yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa on ollut toimivaa, ja uutta yhteistyösopimusta on hiottu viime vuoden aikana hyvässä yhteishengessä paikallisen tason yhteistyö seurakuntien ja lippukuntien välillä mielessä pitäen”, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero toteaa.

Myös joulukuussa sopimuksesta lausunut piispainkokous piti arvokkaana, että partiotoimintaan voi osallistua lapsia ja nuoria riippumatta heidän uskonnollisista yhteisöistään tai katsomuksistaan.

”Pidän piispainkokouksen tavoin hyvänä, että sopimuksessa korostetaan positiivista uskonnonvapautta ja että Suomen Partiolaiset sitoutuu tarjoamaan jäsenilleen heidän katsomuksensa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta. On tärkeää, että partiotoiminta tukee kristittyjen partiolaisten hengellistä kasvua ja heidän kristillisen katsomuksensa vahvistumista samalla, kun se avaa mahdollisuuden dialogiin toisin uskovien kanssa,” arkkipiispa Tapio Luoma sanoo.

Suomen Partiolaiset ja kirkkohallitus ovat yhteistyössä päivittäneet myös seurakuntien ja lippukuntien taustayhteistyösopimusmallin. Noin 80 prosentilla lippukunnista taustayhteisönä on evankelis-luterilainen seurakunta, ja siksi on tärkeää, että paikallisella tasolla sovitaan avoimesti, miten yhteistyötä tehdään, ja miten taustayhteisö näkyy toiminnassa. Yhteistyöstä on tärkeä kertoa avoimesti toimintaan osallistuville ja huomioida katsomusten moninaisuus toiminnassa. Partiotoiminta on kaikille avointa.

Uuden pohjan voi ottaa käyttöön, kun sopimusta muutenkin päivitetään. Taustayhteistyösopimuksen malli löytyy partion ja kirkon nettisivuilta.

Kuvateksti: Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Siiri Somerkero ja arkkipiispa Tapio Luoma tapasivat yhteistyösopimuksen allekirjoittamisen merkeissä koronaturvallisesti ulkona.

Kuvia Kirkon kuvapankissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:
Katri Vappula, asiantuntija, Kirkkohallitus, p. 050 529 8061
Siiri Somerkero, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja, p. 050 443 4908
Tietoa kirkon ja partion yhteistyöstä 
Partion uusi peruskirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä  
Suomen Partiolaisten ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon välinen yhteistyösopimus sekä TaustayhteistyösopimusmalliLinkki avautuu uudessa välilehdessä