Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkollista viestintää kehitetään kolmivuotisessa hankkeessa

Julkaistu 19.01.2021

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontui vuoden ensimmäiseen istuntoonsa 19.1.2021. Täysistunto päätti perustaa kokonaiskirkollisen viestintäselvityshankkeen ajalle 19.1.2021– 31.12.2023.

Tarve selvittää koko Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintätoimia on noussut muun muassa kirkolliskokouksen nimittämän tulevaisuuskomitean ja tulevaisuusvaliokuntien päätelmien ja lausuntojen perusteella sekä Kirkkohallituksen Suunta-hankkeen yhteydessä. Hankkeessa selvitetään, voitaisiinko kokonaiskirkollista viestintää toteuttaa entistä tavoitteellisemmin, kustannustehokkaammin ja uusinta teknologiaa järkevämmin hyödyntäen.

Viestintäselvityshankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Turun tuomiokapitulin hiippakuntadekaani (1.2.2021 alkaen Turun piispa) Mari Leppänen ja muiksi jäseniksi Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna, Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra Tuomo Törmänen, Lapuan tuomiokapitulin hiippakuntadekaani Terhi Kaira ja viestintäpäällikkö,  päätoimittaja Minna Siikaniva Kuopion seurakuntayhtymästä. Ohjausryhmän toimikausi on 19.1.2021–31.12.2023.

Viestintäselvityksen selvitysryhmään puheenjohtajaksi nimettiin Tampereen seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sami Kallioinen. Muiksi jäseniksi nimettiin Kotimaa Oy:n toimitusjohtaja Kati Kinnunen, sosiaalisen median ja koulutusteknologian asiantuntija Harto Pönkä, Kirkon viestinnän käyttöliittymäsuunnittelija Titti Kallio, Vantaan seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Meri-Anna Hintsala, Oulun hiippakunnan piispan erityisavustaja Harriet Urponen, Lasten ja nuorten keskuksen johtaja Katri Korolainen, Siilinjärven seurakunnan tiedottaja Sini-Marja Kuusipalo, Porvoon seurakuntayhtymän viestintäpäällikkö Simon Lampenius ja Valion asiakaskokemuspäällikkö Pekka Rantamoijanen. Hankejohtajaksi nimettiin Kirkon viestinnästä viestintäjohtaja Tuomo Pesonen. Hänen sijaisenaan viestintäjohtajana 31.12.2023 saakka toimii viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura. Selvitysryhmän sihteeriksi nimitettiin kehittämistyön asiantuntija tiedottaja Eva Wäljas Tampereen seurakuntayhtymästä.

Selvitysryhmän tavoitteena on laatia malleja siitä, kuinka kirkko voi vahvistaa viestinnällisesti vaikuttavuuttaan kustannustehokkuus tiedostaen ja digitaalisuuden mahdollisuudet hyödyntäen sekä seurakuntien ja hiippakuntien identiteettiä kunnioittaen. Selvitysryhmän toimikausi on 19.1.2021–31.12.2023.

Lisätiedot:
Hankejohtaja Tuomo Pesonen, p. 050 378 0041

Petri Määtän valinta kirkkoneuvokseksi sai lainvoiman

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi kokouksessaan 22.5.2019 toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen virkaan TM Petri Määtän 1.7.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Päätös ei saanut lainvoimaa, koska siitä jätettiin valitus Helsingin hallinto-oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valinnasta tehdyn valituksen päätöksessään, jonka se antoi 23.11.2020. Petri Määtän valinta kirkkoneuvokseksi on nyt saanut lainvoiman. 

Lisätiedot:
Kansliapäällikkö Pekka Huokunan eritysavustaja Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fi, p. 040 688 1467

Verotulojen täydennykset seurakunnille vuodelle 2021

Kirkkohallitus myönsi verotulojen täydennyksiä kuuden hiippakunnan alueelle (Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Kuopio ja Lapua) yhteensä 1 083 829 euroa.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi vuonna 2017 verotulojen täydennyksen uudet jakoperusteet. Samoja jakoperusteita käytetään myös vuonna 2021.

Kirkkohallitus myöntää kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan.

Kooste verotulojen täydennyksiä saaneista seurakunnista tulee pöytäkirjan liitteeksi. Pöytäkirja on nähtävissä viimeistään viikon päästä Domus-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot:
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, leena.rantanen@evl.fi, p. 050 567 5372.

Hiilineutraalisuusavustuksen jakoperusteita muutettiin

Evankelis-luterilainen kirkko on ottanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Hankkeen tärkeänä osatavoitteena on muun muassa öljylämmityksestä luopuminen vuoteen 2025 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kirkkohallitus on tehnyt päätöksen hiilineutraalisuusavustuksesta 15.10.2019 fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmiä.

Täysistunto päätti, että kirkon keskusrahaston tuesta (vuonna 2021 jaettava summa on 1 milj. euroa) myönnettäviä rakennusavustuksen jakoperusteita muutetaan määräaikaisesti vuosiksi 2021–2023. Vuosina 2021–2023 tukea voi saada myös ei-suojellun olemassa olevan rakennuskannan energiahankkeisiin. Keskusrahaston vuosittaisesta tuesta 80 prosenttia kohdennetaan tuona aikana ensisijaisesti hiilineutraalisuutta tukeviin vanhan rakennuskannan energiahankkeisiin ja 20 prosenttia muihin rakennuskannan korjaushankkeisiin. Avustus laajennetaan koskemaan kaikkia seurakunnan toiminnan kannalta välttämättömiä rakennuksia. Avustuksen määrä vaihtelee rakennuskategorian sekä seurakuntatalouden koon mukaan.

Kirkkohallitus pidättää itsellään oikeuden arvioida jaettavan rahasumman määrää ja tässä esitettyjä tukiprosentteja uudestaan riippuen hakemusten määristä ja laadusta.

Lisätiedot:
Vt. yliarkkitehti Edla Mäkelä, edla.e.makela@evl.fi, p. 050 591 7665

Parisuhteen palikat -materiaalin tekstejä päivitetään

Kirkolliskokouksen edustaja-aloitteen pohjalta Kirkkohallitus on tuottanut vuosina 2005–2010 Parisuhteen palikat -materiaalia parisuhteen, vanhemmuuden ja isovanhemmuuden tueksi. Tämä materiaali on hyväksytty kirkkohallituksen täysistunnossa 2011.

Parisuhteen palikat -luentoja, kortteja, ryhmämateriaalia, julisteita, verkkosivuja ym. on hyödynnetty seurakuntien ja järjestöjen perhe- ja parisuhdetoiminnassa. Materiaalia on toivottu päivitettynä myös kuntien perhekeskusten, neuvoloiden sekä sosiaalialan järjestöjen käyttöön.

Saadun palautteen ja kokemusten perusteella materiaalin sanoitusta on päivitetty muun muassa selkokielisyyden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Näin materiaali on entistä paremmin myös uusien toimijoiden käytössä.

Täysistunto hyväksyi materiaalin tekstimuutokset sekä merkitsi materiaalin omistajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon. Aiemmin materiaalin omistajuutta on kuvattu ilmaisulla ”Kirkkohallituksen perheasiat ja kristillinen aviopari- ja parisuhdetyö”.

Lisätiedot:
Liisa Välilä, asiantuntija, liisa.valila@evl.fi, p. 040 688 1567

Täysistunto nimesi seurakuntien kirjanpidon neuvottelukunnan vuosiksi 2021–2024. Puheenjohtajaksi nimettiin Tapio Yliluoma. Muut jäsenet ovat Tove Lindström-Koli, Outi Koskinen, Lasse Oulasvirta, Marja-Liisa Ylitalo, Kari Haakana ja Rauni Ruonala.

Täysistunnon pöytäkirja on nähtävissä viimeistään viikon päästä Domus-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.