Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön yksikön operatiiviset tehtävät siirtyvät Suomen Merimieskirkolle

Julkaistu 17.12.2020

Kirkkohallitus siirtää ulkosuomalaistyön yksikkönsä hoitamat operatiiviset tehtävät Suomen Merimieskirkko ry:lle. Näitä tehtäviä ovat kirkon ulkosuomalaistyön operatiivinen johtaminen ja tehtävien koordinointi maailmalla sekä työhön liittyvä vaikuttamistoiminta ja viestintä kotimaassa.

Siirto tapahtuu vaiheittain vuoden 2025 alkuun mennessä siten, että Kirkkohallituksen niin sanottu turistityö siirtyy Merimieskirkolle 1.6.2023 ja loput vastuut vuoden 2025 alussa.

Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön yksikön ja Suomen Merimieskirkon toiminnoilla on päällekkäisyyttä kotimaisessa ulkosuomalaistyön hallinnossa ja viestinnässä sekä suhteessa suomalaisiin paikallisseurakuntiin. Lisäksi kirkon heikentyvän jäsenkehityksen aiheuttamat talouspaineet haastavat osaltaan myös kirkollisen ulkosuomalaistyön. Nyt päätetyllä uudistuksella viestintä ja vaikuttamistoiminta tehostuvat samalla, kun Kirkkohallituksen osalta ulkosuomalaistyön hallintokuluissa saavutetaan merkittävät, lähes 50 prosentin säästöt vuoteen 2025 mennessä.

Vastuu strategisista linjauksista säilyy Kirkkohallituksella

Kirkkohallituksella säilyy edelleen vastuu toiminnan strategisista linjauksista yhteistyössä Merimieskirkon kanssa. Käytännössä tämä toteutuu siten, että Kirkkohallituksen täysistunto päättää kirkon ulkosuomalaistyöhön myönnettävän rahoituksen painopisteet joka kolmas vuosi. Painopisteet valmistellaan yhdessä Merimieskirkon kanssa. Samalla määritellään ulkomaiset toiminta-alueet sekä niiden ylläpitoon tarvittavat varat ja Merimieskirkolle tämän sopimuksen perusteella myönnettävän avustuksen määrä.

Merimieskirkko päättää jatkossakin itsenäisesti nykyisten toiminta-alueidensa Britannian, Beneluxmaiden ja Hampurin Merimieskirkon toiminnasta. Kirkkohallitus tukee toimintaa myös jatkossa.

Maailmalla toiminnan kirjo ja erilaiset identiteetit säilyvät. Sisarkirkkojen yhteydessä toimivat suomalaiset seurakunnat ovat jatkossakin sisarkirkkojen seurakuntia, joita tuetaan, mutta ei johdeta Suomesta. Eri maihin rekisteröityneet, yhdistyksinä toimivat suomalaiset seurakunnat ovat edelleen itsenäisiä toimijoita, joita tuetaan, mutta ei johdeta Suomesta. Merimieskirkot ovat jatkossakin Merimieskirkkoja.

Yhteistyön tiivistämisestä on neuvoteltu parin vuoden ajan. Kirkkohallitus ja Suomen Merimieskirkko hyväksyivät yhteistyösopimuksen kokouksissaan 15. ja 16.12. Neuvottelujen tavoitteena on ollut ulkosuomalaistyön tunnettavuuden vahvistaminen sekä ulkosuomalaistyön kotimaan toimintojen tehostaminen poistamalla turhaa päällekkäisyyttä. Taloudellisesti haastavina aikoina kotimaan hallinnosta säästetään suhteessa enemmän kuin ydintehtävästä maailmalla.

Kirkon ulkosuomalaistyön toiminta-ajatus on ”Turvaverkkosi maailmalla”. Merimieskirkon tunnuksena on puolestaan ”Merimieskirkko on kumppanisi maailmalla”. Tunnuslauseet kertovat yhteisestä tehtävästä, joka on ulkomailla elävien ja liikkuvien suomalaisen kokonaisvaltainen palveleminen. Nyt tehty sopimus pyrkii varmistamaan palvelutehtävän mahdollisimman hyvän hoitamisen myös tulevaisuudessa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko palvelee tällä hetkellä ulkomailla asuvia ja liikkuvia suomalaisia noin 40 maassa. Työtä tehdään verkostossa. Suomen Merimieskirkko on ulkosuomalaistyön uranuurtaja ja yksi keskeinen toimija ulkosuomalaistyön verkostossa. Se vastaa ulkosuomalaistyöstä mm. Britanniassa, Beneluxmaissa ja Pohjois-Saksassa.

Lisätietoja:
Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko mauri.vihko@evl.fi, p. 040 688 1443
Suomen Merimieskirkon pääsihteeri Hannu Suihkonen hannu.suihkonen@merimieskirkko.fi, p. 040 192 2778