Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymä Polku-toimintamalli vahvistaa seurakuntalaisen osallisuutta

Julkaistu 15.12.2020

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 15.12. Polku - Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -asiakirjan, jonka vuosille 2019–2020 asetettu Kasvun polku -työryhmä on laatinut.

Seurakuntien työkaluksi laaditussa Polku-mallissa keskeistä on ajatus seurakunnasta sen jäsenten muodostamana yhteisönä. Seurakunnan omaa Polkua rakennetaan jäsenten kanssa yhdessä, paikallinen toimintaympäristö huomioiden. Mallin kehittämiseen on osallistunut lukuisia seurakuntien ja muiden kirkollisten toimijoiden työntekijöitä työpajoissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Mallin osia on kokeiltu noin kymmenessä pilottiseurakunnassa. Useissa seurakunnissa on otettu mallin osia käyttöön.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi myös Että kukaan ei jää yksin - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat -asiakirjan. Asiakirja korvaa Läsnäolon nuorisotyö - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon erityisnuorisotyön linjaus -asiakirjan. Linjaukset julkaistaan varsinaisesti Kirkon kasvatuksen päivillä 13.1.2021.

Lisätiedot: Katri Vappula, katri.vappula@evl.fi, p. 050 529 8061 (Polku - Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -asiakirja)
Mikko Mäkelä, mikko.makela@evl.fi, p. 050 439 1968 (Että kukaan ei jää yksin - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat -asiakirja)

Tuki Lapin matkailijoille suunnattuun hengelliseen työhön

Täysistunto myönsi taloudellista tukea Lapin matkailijoiden keskuudessa tehtävän hengellisen työn toimintakuluihin.

Länsi-Lapin turistipapin työn kustannuksiin myönnettiin 60 000 euroa. Vuoden 2021 Lapin matkailijoiden hengelliseen työhön varatut 48 500 euroa jaettiin seuraavasti: Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä 10 000, Kittilän seurakunta 9 000, Kolarin seurakunta 9 000, Församlingsförbundet 3 500, Kansan Raamattuseura 8 500 ja Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys 8 500.

Tunturikappeli- ja tiekirkkotoimintaan vuonna 2020 kannetun kolehdin tuotto, yhteensä 97 000 euroa, myönnettiin seuraavasti: tiekirkkotoimintaan Kirkkopalveluille 5000 euroa, Saariselän kappelille 27 600 euroa, Levin Marian kappelille 27 600 euroa, Ylläksen Pyhän Laurin kappelille 27 600 euroa sekä Pyhätunturin Revontulikappelille 9200 euroa.

Lisätiedot:
Vt. kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543

Kirkkohallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen Suomen Merimieskirkon kanssa

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi yhteistyösopimuksen, jonka perusteella Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön operatiiviset tehtävät siirrettäisiin Suomen Merimieskirkolle vuosien 2023–24 kuluessa.

Uudistuksessa Kirkkohallituksella säilyisi vastuu ulkosuomalaistyön strategisista linjauksista siltä osin, kun kyse on Kirkkohallituksen tämän sopimuksen perusteella kanavoimasta tuesta. Suomen Merimieskirkko käsittelee ehdotuksen yhteistyön tiivistämisestä yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa keskiviikkona 16.12.2020.

Täysistunto hyväksyi myös Kirkon ulkosuomalaistyön rahoituksen painopisteet vuosille 2021–23 sekä Kirkon ulkosuomalaistyön toimintalinjauksen ”Ovet auki maailmalla”.

Kirkkohallituksen ja Suomen Merimieskirkon yhteistyöstä lähetetään erillinen tiedote 17.12.

Lisätiedot:
Kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko mauri.vihko@evl.fi, p. 040 688 1443

Yhteistyösopimus Suomen partiolaisten kanssa hyväksyttiin

Täysistunto hyväksyi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen partiolaisten yhteistyösopimuksen sekä siihen piispainkokouksen lausunnon perusteella lisätyt tarkennukset. Lisäyksiin pyydetään Suomen Partiolaisten partioneuvoston hyväksyntä.

Partiossa käytiin vuosien 2017–2018 aikana arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi tarve uudelleen sanoittaa partion arvopohjaa. Uusittu peruskirja hyväksyttiin Suomen Partiolaisten jäsenkokouksessa marraskuussa 2020, ja se tuli voimaan välittömästi. Muuttuneessa peruskirjassa on sanoitettu uudelleen muun muassa partion hengellisyyttä niin, että se mahdollistaa partiossa olevan tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja myös uskonnottomille partiolaisille.

Yhteistyösopimuksen mukaan Suomen partiolaiset tarjoaa jäsenilleen heidän katsomuksensa mukaista tunnustuksellista uskontokasvatusta tai muuta katsomuskasvatusta ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko tukee partion katsomuskasvatusta. Noin 70–80 prosentilla lippukunnista on taustayhteisönä luterilainen seurakunta, ja partio on yksi kirkon lapsi- ja nuorisotyön muodoista.

Piispainkokous 7.12.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkon keskusrahaston kiinteistöstrategian työstäminen jatkuu

Täysistunto käsitteli kirkon keskusrahaston kiinteistökartoitusta sekä merkitsi tiedoksi siitä saadut tuomiokapitulien ja hiippakuntavaltuustojen lausunnot.

Täysistunto päätti perustaa kiinteistöstrategian jatkovalmistelua varten työryhmän, johon nimetään puheenjohtajaksi hallintojohtaja Juha Tuohimäki (1.2. lukien kirkkoneuvos) ja jäseniksi kirkkohallituksen kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen, piispa Jari Jolkkonen (varapuheenjohtaja), lakimiesasessori Ritva Saario sekä kirkkohallituksen täysistunnon jäsen Monica Heikel-Nyberg. Työryhmän tulee jättää selvitys kirkkohallitukselle 30.8.2021 mennessä.

Lisätiedot:
Kirkkoneuvos Leena Rantanen, leena.rantanen@evl.fi, puh. 050 5675 372

Ohjauskeskustelu 2020 Kirkon Ulkomaanavun kanssa merkittiin lisäksi tiedoksi. Kirkon ulkoasiain osasto käy vuosittain solmittujen perussopimusten mukaan ohjauskeskustelut Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kanssa.

Ohjauskeskusteluille asetetaan vuosittain teemat. Tänä vuonna esillä oli teemoina olivat sopimusjärjestöjen toiminta ja talous, koronapandemian vaikutus järjestön toimintaan ja talouteen sekä yhteinen todistus, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus 2018 ja sen toimintaperiaatteet.

Lisätiedot:
Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fi, p. 040 688 1478

Täysistunto nimesi Kirkon kulttuuriperinnön neuvottelukunnan toimikaudelle 2021–2024 esityksen mukaan. Kirkon kulttuuriperinnön neuvottelukunta toimii kirkkohallituksen neuvoa antavana asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on seurata kirkon kulttuuriperintötyön kehittymistä ja edistää kirkollisen kulttuuriperinnön vaalimista ja säilyttämistä jälkipolville ja tutkimuksen käyttöön. Neuvottelukunnan toimialaan kuuluu kirkollinen esineistö, hautausmaakulttuuri ja rakennettu kulttuuriympäristö.

Lisäksi toiminnalliselle osastolle nimettiin diakonian ja sielunhoidon neuvottelukunnat toimikaudelle 15.12.2020–31.5.2024.

Täysistunnon pöytäkirja on nähtävissä viimeistään viikon päästä Domus-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä