Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon tasa-arvopalkinto myönnettiin Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjalle ja sen kirjoittajille

Julkaistu 22.09.2020

Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirjan kansi.

Kirkon tasa-arvopalkinnon sai Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirja, sen toimittaja ja kirjoittaja Anni Tsokkinen sekä kirjan kirjoittajat Aino-Maija Elonheimo, Outi Elonheimo, Saara Huhanantti, Helena Kauppila, Tiina Kristoffersson, Minna Mannert, Selja Purovaara, Salla Ranta, Teemu Ratinen, Eeva-Kaisa Rossi, Satu Saarinen, Henna Salo ja Päivi Vähäkangas. Arkkipiispa Tapio Luoma jakoi palkinnon tiistaina 22.9.2020. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto.

Taantuvan tasa-arvon kirkko on kirjoituskokoelma tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Palkintoperusteissa nähtiin tärkeäksi toiminta ja tulevaisuuteen suuntaavat käytänteet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Teoksessa nimetään erilaisia käytännön toimia, joilla tasa-arvoa voidaan edistää ja näin rakentaa kirkon yhtenäisyyttä. Kirja on myös motivoinut laajempaakin julkista keskustelua tasa-arvosta kirkossa.

”Taantuvan tasa-arvon kirkko on sekä kirkkoa haastava että myös kirkon uudistusta etsivä moniääninen teos. Se ei naulaa viimeistä sanaa asioihin vaan nostaa esiin myös kiperiä kysymyksiä. Kirja antaa äänen monien kokemukselle ja myös vaietuille asioille”, Kirkkohallituksen  jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kari Latvus kertoi palkintoperusteista. ”On toivon merkki kirkossa, kun voimme tunnistaa kipupisteet, emme hyssyttele niitä liiaksi ja otamme koetun elämän todesta.”

Palkintorahoilla tuetaan Sateenkaariyhdistys Malkusta ja Kirkon Ulkomaanavun Nepalin hanketta

Palkinnon saajat saivat rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi itse valitsemaansa kohteeseen tasa-arvotyössä. ”Haluamme lahjoittaa palkintorahat työhön, jossa toteutuu yksi palkinnon myöntämisen keskeisistä perusteista: ’erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista’”, kertoo Anni Tsokkinen. ”Me kirjoittajat pidämme myös tärkeänä palkinnon kohdentamista sekä kotimaiseen että kansainväliseen tasa-arvotyöhön. Rahat lahjoitetaan Sateenkaariyhdistys Malkukselle sekä Kirkon Ulkomaanavun hankkeelle Nepalissa.”

Nepalin hankkeen kohderyhmänä ovat etnisiin vähemmistöihin sekä muihin syrjittyihin ryhmiin kuuluvat, kuten sukupuolistuneen väkivallan uhreiksi joutuneet naiset, alaikäiset tytöt, vammaiset sekä naimattomat naiset. Hanke edistää vähemmistöryhmien toimeentulomahdollisuuksia sekä tasa-arvon toteutumista esimerkiksi erilaisten koulutusten ja tapahtumien kautta.

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia.

Kirkon tasa-arvopalkinto myönnetään joka toinen vuosi

Kirkkohallitus perusti tasa-arvopalkinnon vuonna 2017, ja se myönnetään joka toinen vuosi. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä sekä erityisesti niiden tukeminen, jotka eniten kärsivät epätasa-arvosta ja sen seurauksista.

”Kirkon tasa-arvopalkinnon yksi tärkeä merkitys on siinä, että se on osa oppimisprosessia, jossa kriittisesti kysytään, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kirkossamme. Osana kirkon virallista rakennetta palkinto antaa mahdollisuuden pohtia, missä kirkkona olemme onnistuneet ja missä epäonnistuneet”, sanoo arkkipiispa Tapio Luoma.

”Näitä itsetarkastelun välineitä kirkollemme antaa tämänvuotisen tasa-arvopalkinnon saaja Taantuvan tasa-arvon kirkko -kirja, sen toimittaja Anni Tsokkinen ja kirjoittajat. Kirjan artikkeleissa kuvataan hyvin henkilökohtaisella tavalla, miten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumattomuus kirkossamme koetaan. Kirja antaa äänen lukuisille kirkon jäsenille, jotka odottavat hyväksyntää ja turvallista tilaa olla ja elää Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa”, arkkipiispa summaa.

***

Palkinto jaetaan tiistaina 22.9. kello 16.00 Kirkon talossa. Koronavirustilanteen vuoksi tilaisuuteen ei voi osallistua.

Ohessa kuva kirjan kannesta (Kustantamo S&S). Kuvia tilaisuudesta tiistaina kello 16 jälkeen: Kirkon kuvapankkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Kirkkohallituksen  jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikön johtaja Kari Latvus, p. 040 6429 274, kari.latvus@evl.fi

Haastattelupyynnöt:
Päivi Vähäkangas, p. 045 142 9060 
Minna Mannert, p. 050 477 8744
Saara Huhanantti, p. 050 533 6625 (erityisesti diakonia)

***

Lue myös: Arkkipiispan puhe Kirkon tasa-arvopalkinnon jakamistilaisuudessa 22.9.2020