Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikön perustaminen etenee

Julkaistu 22.09.2020

Kirkkohallituksen täysistunto päätti istunnossaan 22.9.2020 esittää kirkolliskokoukselle Kirkkohallituksen ohjesäännön muuttamista. Kirkkohallituksessa on käynnissä Suunta-hanke, jonka selvitysten pohjalta on ryhdytty valmistelemaan kehittämisverkostojen kokoamista, kehitysjohtajan (nimike avoin) tehtävän perustamista sekä Kirkon tutkimus- ja koulutustoiminnan integroitumista yhdeksi erillisyksiköksi. Erillisyksikön perustaminen edellyttää ohjesäännön muuttamista.

Kirkon tutkimuskeskuksen toimialaa esitetään laajennettavaksi niin, että se kattaisi jatkossa myös koulutuksen. Kirkon koulutuskeskuksen toiminta siirtyisi siten Kirkkohallituksen toiminnalliselta osastolta Kirkon tutkimuskeskuksen yhteyteen. Laajentuvan erillisyksikön nimeksi esitetään Kirkon tutkimus ja koulutus.

Esityksen ensisijaisena tavoitteena on nykyistä parempi vaikuttavuus ja lisäarvon tuottaminen seurakunnille. Rakenteellinen muutos (sama erillisyksikkö, yhteinen johto) mahdollistaisi tutkimuksen ja koulutuksen luontevan yhteistyön.

Erillisyksikön johtaja vastaisi yksikön kokonaisjohtamisesta. Lisäksi hän kehittäisi erityisesti kirkon tutkimustoimintaa. Kirkon koulutuskeskuksen johtajan virka muutettaisiin koulutuspäällikön (nimike avoin) viraksi. Hän johtaisi koulutukseen liittyviä toimintoja ja toimisi erillisyksikön johtajan sijaisena.

Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikköä ehdotetaan toimimaan Kirkon talossa Helsingissä ja Kirkon koulutuskeskuksen tiloissa Järvenpäässä. Laajentuva erillisyksikkö aloittaisi toimintansa 1. tammikuuta 2021. Erillisyksikön henkilöstö on osallistunut toiminnan ja organisaatiorakenteen suunnitteluun vuoden 2020 kuluessa.

Lisätiedot:
Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa. Kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous kävisi marraskuussa 2020 keskustelun strategian sisällöstä ja toimeenpanosta.

Strategiasta on lähetetty erillinen tiedoteLinkki avautuu uudessa välilehdessä: Rohkeaa julistusta, arjen jakamista, aktiivista yhteistyötä, kekseliäitä kokeiluja – kirkon uusi strategia hyväksyttiin 

Lisätiedot:
Terhi Kaira, strategiatyön projektipäällikkö, hiippakuntadekaani, terhi.kaira@evl.fi, p. 050 326 3012

Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2016–2019

Kirkon tutkimuskeskus julkaisee määräajoin nelivuotiskertomuksen, joka käsittelee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa ja sen kannalta ajankohtaisia aiheita. Nelivuotiskertomus toteutetaan kirkolliskokouksen toimeksiannosta.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi nelivuotiskertomuksen vuosilta 2016–2019 ja esittää, että kirkolliskokous käsittelee nelivuotiskertomusta ja arvioi kertomuksen pohjalta kirkon tulevaisuuden haasteita.

Nelivuotiskertomus julkistetaan 28.10. kello 13 alkavassa webinaarissa. Tarkemmat tiedot Kirkon tutkimuskeskuksen sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Hanna Salomäki, Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja, p. 040 688 1496, hanna.salomaki@evl.fi

Kirkon ulkosuomalaistyön neuvottelukunta 2020–2024

Täysistunto nimesi Kirkon ulkosuomalaistyön neuvottelukunnan 31.5.2024 saakka. Sen jäseniksi nimettiin toiminnanjohtaja Lena Grenat, kappalainen Anna Hälli, kirkkoherra Ulla Kosonen, toiminnanjohtaja Saara Pellander, yksikönpäällikkö Antti Putkonen, pastori Jari Saarinen, toiminnanjohtaja Tina Strandberg, pääsihteeri Hannu Suihkonen sekä puheenjohtajaksi piispa Jukka Keskitalo.

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia Kirkon ulkosuomalaistyötä tukevana asiantuntijaelimenä, joka kokoaa yhteen toiminnan kannalta keskeisten yhteistyökumppaneiden edustajia sekä työalaa tuntevia kokemusasiantuntijoita.

Lisätiedot: Ulkosuomalaistyön yksikön johtaja Mauri Vihko, p. mauri.vihko@evl.fi, p. 040 688 1443

Täysistunto hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäväksi Kirkon keskusrahaston sekä Kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021–2023.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372