Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispat: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta

Julkaistu 18.09.2020

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 18.9.2020 ratkaisun kysymyksessä, joka koski papin toimittamaa samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä. KHO:n ratkaisun mukaan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat toteavat, että KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta pitkään jatkuneessa kirkon vihkikäytäntöjä koskeneessa keskustelussa.

”KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana”, piispat toteavat.

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21.10.2020. 

Lisätiedot:
Juha Meriläinen, arkkipiispan teologinen erityisavustaja, p. 040 1424 913, juha.merilainen@evl.fi