Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous hyväksyi Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirjan

Julkaistu 09.09.2020

Piispainkokous hyväksyi 8.–9.9.2020 istunnossaan Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirjan, jonka se oli antanut Uskontojen kohtaamisen toimikunnan valmisteltavaksi. Asiakirjan tehtävänä on rohkaista ja innostaa seurakuntia sekä yksittäisiä kirkon jäseniä uskontojen väliseen kohtaamiseen.

Yksi kirkon tehtävistä on edistää yhteiskuntarauhaa ja uskonnonvapautta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Yksi väline näiden edistämiseen on uskontodialogi.

Uskontodialogi on osa kirkon kokonaisvaltaista missiota ja positiivinen mahdollisuus jokaiselle kirkon jäsenelle, vaikka siihen liittyy myös avoimia kysymyksiä ja haasteita. Uskontodialogin tulisi olla vastavuoroista ja kunnioittavaa dialogia, jossa kaikilla osapuolilla on mahdollisuus kertoa omasta vakaumuksestaan ja vastuu antaa tilaa toiselle kertoa omastaan. Dialogissa on mahdollisuus oppia lisää sekä toisesta että itsestä.

Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirjassa lähdetään liikkeelle Suomen muuttuneesta ja jatkuvasti muutoksessa olevasta uskontotilanteesta. Asiakirja esittää kootusti teologisia lähtökohtia, joiden pohjalta uskontojen kohtaamisen kysymyksiä ja uskontodialogia kirkossamme lähestytään. Sen toisessa osassa annetaan konkreettisia ja käytännöllisiä ohjeita, kuinka toimia eri tilanteissa, joissa luterilaisen kirkon jäsen omassa elämänpiirissään kohtaa toisin uskovia ihmisiä. Asiakirjan kolmannessa osassa pohditaan tarkemmin kolmea kohtaamisen suuntaa: juutalaisuutta, islamia ja Aasiasta lähtöisin olevia uskontoja.

Asiakirja on suunnattu ensisijaisesti kirkon työntekijöille ja vastuunkantajille. Samalla asiakirja selventää toisille uskonnollisille yhteisöille ja muita uskontoperinteitä edustaville Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ymmärrystä sen suhteesta muihin uskontoihin. Asiakirja pyrkii linjaamaan kirkon suhdetta muihin uskontoihin myös laajemmalle lukijakunnalle.

Selkokieliset rukoukset

Piispainkokous keskusteli selkokielisistä päivän rukouksista, jotka on laadittu täydentämään selko.evl.fi-sivuston Linkki avautuu uudessa välilehdessäjumalanpalvelusmateriaaleja. Rukouksien laatimisessa keskeisenä lähtökohtana ovat olleet kunkin pyhän psalmit, lukukappaleet ja evankeliumit. Rukoukset on valmisteltu Kirkkohallituksen ja Selkokeskuksen yhteistyönä.

Vuonna 2019 julkaistiin YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimukseen liittyvä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimintaohjelma, Aktiivisesti osallinen, joka koskee vuosia 2019–2024. Siinä tunnistetaan selkokielen tarve kirkossamme ja kannustetaan sen käyttöön.

Selkokieli on suunnattu ensisijaisesti ihmisille, joilla syystä tai toisesta on kielellisiä vaikeuksia. Selkokeskuksen uusimman arvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa 650 000–750 000 ihmistä.

Selkokielisten rukoukset lähetettiin jatkovalmisteluun Kirkkohallituksen toiminnalliselle osastolle. Ne palautuvat myöhemmin piispainkokoukselle lausuntoa varten.

Kirkon ekumeeninen toimintalinjaus

Piispainkokous kävi lähetekeskustelun ekumeenisen toimintalinjauksen sisällöstä ja tavoitteista ja päätti antaa ekumeenisten asiain toimikunnalle tehtäväksi valmistella kirkon ekumeeninen toimintalinjaus vuoteen 2026. Toimintalinjaus tulee toimikunnalta myöhemmin piispainkokoukseen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Aiemmin kirkon ekumeenista toimintaa on linjattu kaksi kertaa. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ekumeeninen strategia vuoteen 2015, Meidän kirkko. Ykseyttä etsivä yhteisö, hyväksyttiin vuonna 2009 ja Kohtaamisen kirkkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan sekä uskontojen kohtaamisen suunta vuoteen 2020 hyväksyttiin vuonna 2015.

Luterilaisen kirkon edustajat Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokouksiin

Piispainkokous valitsi seuraavat kirkon edustajat Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokouksiin kaudelle 2021–2023: arkkipiispa Tapio Luoma, piispa Matti Repo, piispa Jari Jolkkonen, hiippakuntadekaani Terhi Törmä, TT, pastori Minnamari Helaseppä, pastori Saara-Maria Jurva, rovasti Leena Huovinen, hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén, dosentti, TT Tomi Karttunen, viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, TT Jenni Krapu, pastori Antti Kruus, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, hiippakuntasihteeri, TT Eriikka Jankko, toimituspäällikkö Pauli Juusela, TT, pastori Matti Väätäinen, TT, pastori Joona Salminen, pastori Johanna Björkholm-Kallio, diakoni Luisa Tast ja asessori, kirkkoherra Kari Tiirola.

Muut päätökset

Piispainkokous hyväksyi päätöksen kirkkoherralta vaadittavasta seurakuntatyön johtamisen tutkinnostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Päätös tulee voimaan 1.10.2020 ja se julkaistaan Kirkon säädöskokoelmassa.

Piispainkokous hyväksyi kirkon teologikoulutustoimikunnan toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Ammatillisen koulutuksen ryhmän raporttiLinkki avautuu uudessa välilehdessä vuodelta 2019 merkittiin tiedoksi. 

Piispainkokouksen seuraava istunto on 21.10.2020 Helsingissä.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Kari Kopperi, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi
Elina Hellqvist, johtaja, Kirkon lähetystyön keskus, p. 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi (Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -asiakirja)
Piispainkokouksen verkkosivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä