Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokouksessa kolme aloitetta seurakuntarakenteiden kehittämisestä

Julkaistu 13.08.2020
Seurakuntarakenneuudistus nousi keskustelunaiheeksi kirkolliskokouksen täysistunnoissa 13.8. Kirkon paikallistason hallintorakenteen kehittämisestä jätettiin kaikkiaan kolme eri aloitetta, jotka kaikki lähetettiin hallintovaliokunnan pohdittavaksi.

Edustaja Ari Hukarin esittelemä, kaikkiaan seitsemän edustajan allekirjoittama esitys ehdottaa hiippakuntien ja seurakuntayhtymien yhdistämistä ja esittää, että asiasta tehtäisiin selvitys.

Toinen aloite ehdottaa kriteeristöä, jonka puuttumiskynnyksen täyttyessä tulee käynnistää seurakuntajakoa koskeva selvitys. Lisäksi tuomiokapituli voisi velvoittaa, että vastaanottava seurakunta ei voi puuttumiskynnykseen perustuvassa tapauksessa kieltäytyä ottamasta vastaan liitettävää seurakuntaa. Aloitteen esitteli edustaja Aulikki Mäkinen, ja sen oli allekirjoittanut kaikkiaan kahdeksan edustajaa.

Kolmas aloite ehdottaa seurakuntayhtymämallin keventämistä. Kevennysehdotus poistaisi kahden vaalijärjestelmän ongelman eli nykyisen kahden vaalin sijasta käytäisiin yhdet vaalit. Seurakuntavaaleissa valittaisiin edustajat paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostoihin. Aloitteen esittelijänä toimi edustaja Pauli Niemelä, ja sen oli allekirjoittanut kahdeksan edustajaa.

Kirkkohallituksen jäsenet valittiin

Kirkolliskokous valitsi toimikaudelle 2020–2024 kirkkohallituksen jäseniksi yhdeksän maallikkojäsentä, yhden kustakin hiippakunnasta, sekä kaksi pappisjäsentä.

Kirkkohallituksen maallikkojäsenet:

 • Pekka Heikkilä, Turku
 • Kalle Mäki, Tampere
 • Elina Kemppainen, Oulu
 • Vuokko Vänskä, Mikkeli
 • Åsa A. Westerlund, Porvoo
 • Matti Ketonen, Kuopio
 • Pirjo Sariola, Lapua
 • Tarja Kantola, Helsinki
 • Heikki Sorvari, Espoo

Kirkkohallituksen pappisjäsenet:

 • Jukka Pakarinen, Helsinki
 • Monica Heickel-Nyberg, Porvoo

Jo aiemmin valitut piispajäsenet uudella nelivuotiskaudella ovat Mikkelin piispa Seppo Häkkinen ja Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

Kirkon keskusrahaston 4 miljoonan talousarvion muutos hyväksyttiin

Kirkolliskokous päätti lisätä Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvioon toiminnan avustusosaan kolme miljoonaa euroa seurakuntien taloudelliseen tukemiseen ja yhden miljoonan kirkollisten järjestöjen taloudelliseen tukemiseen koronaviruspandemiasta selviytymiseen.

Vilkasta keskustelua edustaja-aloitteista

Torstaina tehtiin ehdotus myös siitä, että kirkon säädösteksteissä, viestinnässä ja hallinnon kielessä siirryttäisiin sukupuolineutraaleihin ilmaisuihin ja nimikkeisiin. Esimerkkeinä sukupuolittuneista nimikkeistä aloite mainitsi lakimiesasessorin, selvitysmiehen sekä valitsijamiehen. Aloite lähetettiin yleisvaliokuntaan. Kahden edustajan allekirjoittaman aloitteen esitteli edustaja Olli Löytty.

Vilkas keskustelu käytiin edustaja-aloitteesta, joka koski kenttäpiispan asemaa kirkon päätöksenteossa. Aloitteessa kysytään, miksi kenttäpiispalla on näkyvä asema kirkollisessa päätöksenteossa, kuten kirkkohallituksessa ja piispainkokouksessa ja mitkä ovat sen teologiset perusteet. Ari Hukarin esittelemä ja kahdeksan edustajan allekirjoittama aloite lähetettiin perustevaliokuntaan.

Kuudentoista edustajan allekirjoittamassa aloitteessa ehdotettiin selvitettäväksi, miten kirkolliskokouksen valiokuntien jäsenten valintaa kehitettäisiin avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi. Valinnat tulisi aloitteen mukaan saada myös paremmin heijastamaan kirkolliskokouksen kokoonpanon näkemyksiä ja jäsenten asiantuntemusta. Aloite lähetettiin hallintovaliokuntaan, ja sen esitteli edustaja Kirsi Hiilamo.

Keskustelu piispainkokouksen avioliittokirjeestä jatkuu perjantaina

Torstai-iltana esiteltiin piispainkokouksen vastaus kirkolliskokoukselle kunnioittavasta keskustelusta sekä vaihtoehdoista avioliittokäsityksen erimielisyyden ratkaisemiseksi. Edustajat käyttivät salissa useita puheenvuoroja, ja keskustelu jatkuu perjantaina aamun kello 9.30 alkavan istunnon päätyttyä.

 

Kokousviikon verkko-osoitteet:
Kirkolliskokousviikon videoseuranta ja asiakirjat verkko-osoitteessa https://evl.fi/kirkolliskokous.
Kuvia kirkolliskokouksesta median vapaaseen käyttöön: Kirkon kuvapankki.
Twitterissä kokousuutisia voi seurata tunnisteella #kirkolliskokous.
Kirkon viestintä välittää tarvittaessa haastattelupyyntöjä edustajille.

Kirkolliskokouksen viestintä:
Eeva-Kaisa Heikura, viestintäpäällikkö, p. 040 688 1421
Tuulikki Terhemaa, viestintäasiantuntija, p. 050 372 1239
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815