Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Jouni Lehikoinen ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin

Julkaistu 07.08.2020

Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra, teologian maisteri, rovasti Jouni Lehikoinen (s. 1961), on ilmoitettu ehdolle Turun arkkihiippakunnan piispan vaaliin. Valitsijayhdistys jätti valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tuomiokapituliin 7.8.2020.

Jouni Lehikoinen on työskennellyt Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2003. Lehikoinen on toiminut aiemmin muun muassa Karinaisten ja Paimion seurakuntien kirkkoherrana.

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu alkoi 6.7. ja päättyy 7.9. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. 

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia. Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat paikallisesti valinneet omat edustajansa. Seurakuntakohtainen valitsijoiden lukumäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021 ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.

Lisätietoja:
Jouni Lehikoisen valitsijayhdistyksen asiamies Kalle Toivo, p. 040 341 7186, kalle.toivo@evl.fi
Turun arkkihiippakunnan lakimiesasessori Matti Mäkinen, p. 040 077 4311, matti.makinen@evl.fi
Turun arkkihiippakunnan hiippakuntapastori Pauliina Järvinen, p. 040 012 6515, pauliina.jarvinen@evl.fi (viestintä)
Jouni Lehikoisen kotisivu
Turun arkkihiippakunnan piispanvaalisivut