Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Ensimmäisenä helluntaina alkanut kirkon kansainvälinen vastuu jatkuu vahvana: seurakunnilta ja yksityisiltä yli 53 miljoonaa euroa sopimusjärjestöille vuonna 2019

Julkaistu 28.05.2020
Kirkon kansainvälisen työn taloustilasto on julkaistu. Se ilmaisee, minkä verran kirkko, seurakunnat ja yksittäiset ihmiset ovat panostaneet siihen ulkomaiseen työhön, jota toteuttavat kirkon sopimusjärjestöt: Kirkon Ulkomaanapu, Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura sekä Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

 

Yhteensä järjestöt saivat tuloja käytännössä kaikilta 384 seurakunnalta. Tämä johtuu ennen kaikkea Kirkkohallituksen määräämistä kolehtipyhistä, joita osoitetaan kaikille järjestöille. Talousarvioavustusta ainakin jollekin järjestöistä osoitti 370 seurakuntaa. Ainoastaan 14 jäsenmäärältään pientä (jäseniä 4500 tai vähemmän) seurakuntaa ei jakanut talousarvioavustusta ollenkaan. Kokonaistulos oli yhteensä 53 465 967,75€.

Taulukko kullekin järjestölle lahjoittaneiden seurakuntien lukumääristä.

Laajimmin talousarviomäärärahoja sai Suomen Lähetysseura (344 seurakuntaa). Suomen Lähetysseuran kokonaistulos parani testamenttitulojen ansiosta runsaalla prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Eniten tässä tuloluokassa kasvua oli SLEF:llä, peräti 25,75%. Silti sen kokonaistulos jäi miinukselle.

Pientä kasvua oli myös Pipliaseuran tuloissa. Pipliaseura sai lähetysjärjestöistä toiseksi laajimmin talousarviomäärärahoja (251 seurakunnalta). Eniten tulostaan petrasi Lähetysyhdistys Kylväjä, jolla oli kasvua kaikissa tämän tilaston tuloluokissa, kokonaisuudessaan lähes kuusi prosenttia. Kirkon Ulkomaanavun kokonaistulos kasvoi lähes viisi prosenttia. Se sai talousarviomäärärahoja 278 seurakunnalta.
Muiden järjestöjen tulos pieneni vuoteen 2018 verrattuna. 

Vapaaehtoiskannatuksen osalta kasvua oli Suomen Lähetysseuralla, Kansanlähetyksellä, Kylväjällä ja Kirkon Ulkomaanavulla. Suurin kasvu oli Kirkon Ulkomaanavulla ja Kylväjällä, molemmilla yli neljä prosenttia. 

Suurin yksittäinen vaihtelua aiheuttava tekijä järjestöjen tuloissa ovat testamenttitulot. Niiden kokonaismäärä oli viime vuosikymmenellä keskimäärin 3,8 miljoonaa euroa. Suurin testamenttien saaja on Suomen Lähetysseura.

Näissä tilastoissa eivät näyt järjestöjen valtiolta saamat kehitysyhteistyömäärärahat eikä mahdollinen kansainvälinen rahoitus.

Kirkon ja seurakuntien kansainvälisestä työstä ulkomailla merkittävä osa toteutuu sopimusjärjestöjen kautta. Tämä työ on oleellinen osa kirkkomme kansainvälistä vastuuta. Teologisesti katsottuna työn subjektina on seurakunta ja järjestöt ovat seurakuntien palvelujärjestöjä. Niillä on kuitenkin yksityisoikeudellisesti itsenäinen asema.

Kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöt ovat sitoutuneet kirkon lähetyksen linjaukseen Yhteinen todistus (2018) ja sen toimintaperiaatteisiin. Sopimusta valvoo kirkon ulkoasiain osasto. Sen yksiköistä Kirkon lähetystyön keskus pyrkii vahvistamaan järjestöjen ja seurakuntien välistä yhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä koordinaatiota. Kannatustilastojen koonti ja julkaisu ovat yksi osa sen toimintaa.

Tarkempia tietoja kirkon tilastot -sivuilta: Kirkon kansainvälisen työn tilastoja.

Lisätietoja: Vesa Häkkinen