Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Muuttunut toimintaympäristö vaatii uudenlaista osaamista – Piispainkokous hyväksyi pappien ydinosaamiskuvauksen

Julkaistu 18.05.2020

Piispainkokous hyväksyi kokouksessaan 18.5.2020 kuvauksen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon papeilta edellytettävästä ydinosaamisesta. Sen mukaan papin tarvitsema ydinosaaminen toteutuu viidellä osaamisalueella, jotka ovat teologinen ja arvo-osaaminen, papin tehtäväosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, työelämä- ja kehittämisosaaminen sekä toimintaympäristö- ja yhteisöosaaminen.

Kirkkohallituksen täysistunto on aiemmin hyväksynyt käyttöön otettavaksi kirkon ammattien yhteisen ydinosaamiskuvauksen sekä lukuisten ammattien ja erityistehtävien ydinosaamiskuvaukset. Pappien koulutukseen liittyvät asiat ovat piispainkokouksen vastuulla.

Aiemmat kirkon ammattien ydinosaamiskuvaukset on luotu 2000-luvun alussa. Ydinkuvausten uudistus on tullut tarpeelliseksi seurakuntien toimintamuutosten, ammattien laaja-alaistumisen sekä ydinosaamisen käsityksen kehittymisen myötä. Uudistusprosessia on vetänyt Kirkon koulutuskeskus, ja työskentelyyn ovat osallistuneet Kirkkohallituksen asiantuntijoiden ohella eri alojen seurantaryhmät sekä monet seurakuntien, hiippakuntien, kouluttavien laitosten ja myös ammattijärjestöjen edustajat.

Tulossa uskontoteologinen dokumentti uskontojen kohtaamisesta

Uskontojen kohtaamisen toimikunnalla on piispainkokouksen toimeksiannosta työn alla uskontoteologinen dokumentti uskontojen kohtaamisesta. Sen tavoitteena on koota yhteen kirkon uskontoteologian keskeiset periaatteet aiempien asiakirjojen ja sen todellisuuden pohjalta, jossa kirkko Suomessa tällä hetkellä elää.

Piispainkokous keskusteli Suuntaviivoja uskontojen kohtaamiseen -nimellä kulkevasta luonnosversiosta ja antoi uskontojen kohtaamisen toimikunnalle palautetta. Toimikunnan tavoite on, että piispainkokous voisi hyväksyä valmiin asiakirjan syyskuun 2020 istunnossa.

Piispainkokous ehdottaa kirkkohallituksen täysistunnolle, että kirkkojen kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen jäsenmaksuihin ja erityisavustuksiin varataan vuoden 2021 budjettiin 691 800 euroa. Summassa on otettu huomioon viiden prosentin leikkaus, jonka Kirkon keskusrahaston säästötarpeet vuodelle 2021 edellyttävät. Jäsenmaksut ja avustukset liittyvät olennaisesti kirkon ekumeenisiin suhteisiin.

Piispainkokous sai tiedoksi ekumenian ajankohtaiskatsauksen vuodelta 2019. Ajankohtaiskatsaus on luettavissa evl.fi/plus-sivustolla.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajiksi USKOT-foorumin vuoden 2020 vuosikokoukseen piispainkokous nimesi piispa Kaisamari Hintikan, vs. johtaja Elina Hellqvistin, pääsihteeri Jyri Komulaisen sekä projektisihteeri, valmiuspäällikkö Timo-Matti Haapiaisen.

Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston henkilövaihdosten vuoksi piispainkokous nimesi uskontojen kohtaamisen toimikunnan sihteeriksi ajalle 1.9.2020–30.9.2022 TT Timo-Matti Haapiaisen ja lähetystyön toimikunnan sihteeriksi ajalle 18.5.2020–30.9.2022 TT Elina Hellqvistin.

Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 1425 189

 

Uutisen liitteet