Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous kokoontuu uudella kokoonpanollaan elokuussa

Julkaistu 21.04.2020

Kirkkohallitus päätti istunnossaan 21.4.2020, että kirkolliskokouksen vuoden ensimmäinen istuntokausi pidetään 10.−14.8. Turun kristillisellä opistolla, jollei kirkkohallitus pandemiatilanteen jatkumisen vuoksi myöhemmin päätä toisin.

Normaalitilanteessa kirkolliskokous olisi kokoontunut Turkuun toukokuun ensimmäisellä viikolla, mutta kirkkohallituksen täysistunto linjasi jo maaliskuussa, ettei kirkolliskokousta pandemiatilanteen vuoksi valmistella toukokuulle.

Kirkkohallituksen täysistunnon nykyinen kokoonpano jatkaa toimessaan seuraavaan kirkolliskokoukseen asti ja kokoontuu seuraavan kerran 9. kesäkuuta.

Lisätiedot: Kirkolliskokouksen pääsihteeri Birgitta Hämäläinen, p. 040 688 1527

Suurin rakennusavustus Teuvan kirkon peruskorjaukseen

Kirkkohallitus myönsi valtion rahoituksesta jaettavat rakennusavustukset, joiden yhteenlaskettu määrä on 7 miljoonaa euroa. Avustuksilla on tarkoitus tukea vain tiukan taloudellisen seulan läpi kulkeneita seurakuntien rakennushankkeita, joita kirkkolaki tai muu lainsäädäntö velvoittaa seurakuntia ylläpitämään.

Hiippakunnista suurimmat kokonaisavustukset saa Lapuan hiippakunta eli yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa. Tästä summasta lähes 1,5 miljoonaa euroa myönnettiin 1950-luvulla rakennetun Teuvan kirkon peruskorjaukseen ja suunnitteluun.

Kuopion hiippakunnalle myönnettiin 1,6 miljoonan euron rakennusavustussumma, josta noin 670 000 euroa myönnettiin Paltaniemen 1700-luvun kuvakirkon ja kellotapulin julkisivukorjaukseen.

Turun hiippakunnassa Mynämäen keskiaikaisen kivikirkon paanukaton korjaukseen myönnettiin lähes puoli miljoonaa euroa.

Rakennusavustushakemukset ovat saapuneet kirkkohallitukseen joulukuussa 2019, joten ne on valmisteltu toisenlaisessa taloudellisessa tilanteessa kuin ollaan nyt kevään 2020 aikana. Koronaviruksen aiheuttama taloudellinen kriisi ja verotulojen vähentyminen vaikuttavat siihen, että vuonna 2021 jaettavaa valtion rahoitusta ei todennäköisesti ole yhtä paljon kuin tänä vuonna.

Lisäksi Kirkon keskusrahastosta myönnettiin rakennusavustuksia seurakunnille yhteensä miljoona euroa.

Kaikki myönnetyt vuoden 2020 avustukset esitysten mukaisesti: kokouksen esityslista uutisen liitteenä

Lisätiedot: Yliarkkitehti Kristiina Koskiaho, p. 040 688 1454

Avustukset kirkollisille järjestöille ja oppilaitos- ja nuorisotyöhön

Kirkkohallitus myönsi avustuksina kirkollisille järjestöille yhteensä noin 150 000 euroa. Suurin, 14 000 euron avustus myönnettiin Förbundet Kyrkans Ungdom rf:lle. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:lle myönnettiin ehdotuksesta poikkeavasti 7500 euroa. Kaikkiaan avustusten saajia on yli 30.

Mikäli tapahtuma, jolle avustus on myönnetty, ei toteutuisi tämän vuoden aikana, avustus jää maksamatta. Avustuksen saajat raportoivat avustuksen käytöstä.

Oppilaitos- ja nuorisotyöhön kerätyn kolehdin tuotosta jaetaan Suomen Ev.-lut. Opiskelija- ja Koululaislähetykselle 28 000 euroa ja Suomen Kristilliselle ylioppilasliitolle 25 000 euroa.

Avustusten saajat: domus.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Vt. kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543

Kirkon ammattien ja erityistehtävien ydinosaamiskuvaukset hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi kirkon ammattien ja erityistehtävien päivitetyt ydinosaamiskuvaukset. Aiemmat ydinosaamiskuvaukset olivat 2000-luvun alusta. Lisäksi kirkkohallitus esittää piispainkokoukselle, että se hyväksyisi käyttöön otettavaksi myös papin ydinosaamiskuvauksen.

Kuvaukset julkaistaan evl.fi/plus-sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Johtaja Kari Kopperi, p. 050 594 1317

***

Kirkkohallitus hyväksyi Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomuksen sekä vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen. Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Eläkerahasto ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Kirkon eläkerahaston sijoitussuunnitelma 2020 merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot: sijoitusjohtaja Ira van der Pals, p. 050 301 7980