Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous: Rippikoulujen lähiopetusta siirretään poikkeusolojen jatkuessa

Julkaistu 15.04.2020

Piispainkokous päätti kokouksessaan 15.4., että jos poikkeusolot jatkuvat kesällä 2020, rippikoulujen lähiopetusta siirretään myöhempään ajankohtaan. Rippikouluun tulee siis sisältyä kaikissa vaihtoehdoissa leirimuotoinen tai päivärippikouluna toteutettava intensiivijakso poikkeusolojen jälkeen. Etäopetusta käytetään tarvittaessa tukitoimena.

Piispainkokous merkitsi myös tiedoksi ”Suuri Ihme – Rippikoulua etänä” -ohjeen. Kirkkohallituksen työstämä ohje on syntynyt koronaviruspandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa, ja se soveltaa vuonna 2017 vahvistettua Suuri ihme -rippikoulusuunnitelmaa. Ohje antaa muun muassa toteutusvaihtoehtoja etärippikoulun järjestämiseen ja vinkkejä turvata nuorten osallisuus, yhteisöllisyys ja rukouselämä myös uudenlaisessa tilanteessa.

Kirkon strategialuonnokseen palautetta

Piispainkokous keskusteli ja antoi palautetta Kirkon strategia 2026:n luonnoksesta. Kirkon uuden yhteisen strategian tavoitteena on tukea strategista suunnittelua kirkon eri tasoilla.

Strategiaa on työstänyt TT Terhi Kairan vetämä nelihenkinen valmisteleva työryhmä, jonka työtä on ohjannut piispa Teemu Laajasalon johtama 12-henkinen ohjausryhmä. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan kirkkohallituksen täysistunto hyväksyisi strategian 22.9.2020. Aikataulu voi muuttua poikkeusolojen myötä.

Strategialuonnos on vapaasti nähtävissä ja kommentoitavissa 3.5.2020 saakka. Luonnos ja ohjeet kommentointiin ovat evl.fi/plus-sivustolla.  

Lausunto kirkkolakisäädöksen kumoamisesta

Piispainkokous antoi kirkkohallitukselle lausunnon kirkkolain 10 luvun 27 §:n poistamisesta. Kyseinen säännös koskee tuomioistuimen velvollisuutta ilmoittaa tuomiokapitulille papin saadessa syytteen.

Piispainkokous piti poistoa mahdollisena ja pyysi kirkkohallitusta selvittämään, millä tavoin tuomiokapituli saa tiedon papin saamasta rangaistuksesta.

Piispat keskustelivat myös siitä, kuinka kirkkolain uudistaminen etenee. Eduskunnan hallintovaliokunta odottaa kirkolta uutta kirkkolain kokonaisvalmistelua. Tästä syystä lain ja kirkkojärjestyksen voimaantulo viivästyy väistämättä.

Piispainkokous toteutettiin poikkeusolojen vuoksi erityisjärjestelyin etäyhteyksiä hyödyntäen.

Lisätietoja antaa piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 142 5189.

Lisätietoja rippikoulusta antaa asiantuntija Jari Pulkkinen, p. 040 688 1467.