Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Arkkipiispa Tapio Luoma ja pääministeri Antti Rinne keskustelevat Suomen EU-puheenjohtajakaudesta 4.9.

Julkaistu 04.09.2019

Arkkipiispa Tapio Luoma tapaa pääministeri Antti Rinteen valtioneuvoston linnassa 4. syyskuuta. Tapaamisessa keskustellaan Suomen EU-puheenjohtajakauden painotuksista sekä kirkon näkökulmasta niihin.

Tapaamisessa ovat mukana kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna, arkkipiispan teologinen erityisavustaja Petri Merenlahti sekä Kirkkohallituksen EU-lakimies Lena Kumlin.

Arkkipiispa Luoman mukaan kirkko pitää Euroopan ja EU:n kehittämistä tärkeänä. Kirkko haluaa osaltaan olla kehittämässä parempaa, yhteisiin arvoihin perustuvaa ja yhteistä hyvää edistävää Euroopan unionia.

Arkkipiispa on tyytyväinen siihen, että puheenjohtajakauden ohjelmassa nousevat esille arvokysymykset kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate sekä ihmisoikeudet ja ihmisarvon kunnioittaminen. Arkipiispan mukaan näitä arvoja tulee jatkuvasti nostaa esille, puolustaa ja toteuttaa kaikilla unionin politiikan tasoilla.

”Tarvitaan uskoa, toivoa ja rohkeaa näkemyksellisyyttä, jotta voidaan edistää yhteistä hyvää koko Euroopan tasolla – niin nykyisille kuin tuleville eurooppalaisille”, arkkipiispa toteaa.

EU-toiminta on osa kirkon yhteiskuntavaikuttamista

Kirkko seuraa yhdessä muiden kirkkojen ja ekumeenisten järjestöjen kanssa aktiivisesti Suomen puheenjohtajakautta ja osallistuu sitä koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kirkon kannalta tärkeitä puheenjohtajakauden painopistealueita ovat sosiaalisesti eheän Euroopan kehittäminen osallisuuden ja hyvinvointitalouden pohjalta sekä ihmislähtöisen ja eettisen näkökulman vahvistaminen digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kirkko haluaa edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ilmasto-oikeudenmukaisuutta sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka perustuu ihmisoikeuksiin ja niiden kunnioittamiseen sekä solidaarisuuteen ja oikeudenmukaiseen vastuunjakoon.

Lisätiedot:
Lena Kumlin, kirkkohallituksen EU-lakimies, p. 050 430 3953, lena.kumlin@evl.fi

Kuvassa vasemmalta lukien: Kirkkohallituksen EU-lakimies Lena Kumlin, arkkipiispa Tapio Luoma, pääministeri Antti Rinne ja Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna.