Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous puolsi: Tarvittaessa yksi kummi riittää

Julkaistu 10.05.2019

Kirkolliskokous keskusteli muun muassa kummien määrästä perjantaina 10.5. päättyneessä kevätistunnossaan. Kirkolliskokous päätti, että kummien suositusmäärän tulisi edelleen olla kaksi, mutta yhden kummin tulisi riittää. Jatkossa siis ei tarvittaisi enää kirkkoherran erillispäätöstä yhden kummin riittävyydestä. Muutoksen taustalla ovat tilanteet, joissa kasteen esteenä on ollut kummien puute.

Kirkolliskokous lähetti asian edelleen valmisteltavaksi kirkkohallitukselle. Kummien määrän muutos vaatii muutoksen kirkkojärjestykseen.

Yleisvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Korhonen totesi mietintöä esitellessään, että kummien puute on pientä joukkoa koskeva haaste, joka voidaan myös pienellä muutoksella korjata.

Yleisvaliokunnan mietintö 2/2019 edustaja-aloitteesta 1/2019 (PDF)
Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietohallinnon kehittämiseen selkeä suunnitelma

Kirkolliskokous pyytää kirkkohallitukselta konkreettisen ja tarkasti aikataulutetun toimenpideohjelman siitä, kuinka vuonna 2018 tehdyssä tietohallintoselvityksessä esiin tulleet kehityskohteet etenevät. Selvityksen tulee olla valmiina jo kuluvan vuoden syyskauden istunnossa.

Talousvaliokunnan mietintö 3/2019 edustaja-aloitteesta 5/2019 (PDF)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Hiippakuntavaltuustojen roolia pohditaan edelleen

Hiippakuntavaltuustojen tehtävien siirtoa koskevan aloitteen ja mietinnön kirkolliskokous lähetti kirkkohallitukselle ja piispainkokoukselle.

Kirkolliskokous antoi jo vuonna 2017 kirkkohallitukselle tehtäväksi tehdä esityksen mm. hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta. Kirkkohallituksen täysistunto päätti kuitenkin sen sijaan pyytää piispainkokousta selvittämään hiippakuntavaltuustojen toiminnan uudistamista nykyisen lainsäädännön puitteissa. Edustaja-aloitteessa ehdotettiin, että hiippakuntavaltuustojen tehtävät siirrettäisiin pääosin hiippakunnasta valittujen kirkolliskokousedustajien muodostaman kokouksen käsiteltäväksi. 

Yleisvaliokunnan mietintö 1/2019 edustaja-aloitteesta 2/2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (PDF)

Kasteen ja kummiuden tukeminen ja viestintä keskiössä kirkkoa uudistettaessa

Torstaina kirkolliskokous keskusteli Kirkon kasvatus vuonna 2030 -selonteosta. Tulevaisuusvaliokunnan mietintö selonteosta lähetettiin kirkkohallitukselle ja hiippakunnille otettavaksi huomioon, kun kirkon uudistamista pohditaan.

Kristillisen uskon välittyminen tuleville sukupolville nousi selonteon merkittävimmäksi kysymykseksi. Kirkolliskokous korosti, että kasteen ja kummiuden tukemista on voimakkaasti jatkettava ja kirkkoon kuulumista on tuettava erityisesti yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä. Lisäksi kirkkohallitus painotti, että  kirkon viestintäyhteistyötä ja -verkostoitumista on tehostettava ja esimerkiksi lapsille ja nuorille suunnattuihin palveluihin tulisi resursoida vahvemmin. Erityisesti lisää viestintää ja keskustelua toivottiin kirkon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sisällöistä ja laadusta.

Tulevaisuusselonteko Kirkon kasvatus vuonna 2030Linkki avautuu uudessa välilehdessä on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan pohjaa kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle.

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (PDF)

Kirkolliskokous vahvisti lisäksi Kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuodelta 2018 sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Talousvaliokunnan mietinto 1/2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (PDF)
Talousvaliokunnan mietinto 2/2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (PDF)

Seuraavan kerran kirkolliskokous kokoontuu syksyllä maanantaista perjantaihin 4.11.–8.11.2019. Kyseessä on tämän kirkolliskokouksen viimeinen istuntokausi. Kirkolliskokousvaalit pidetään 11.2.2020.

Kirkolliskokouksen viestintä:
Eeva-Kaisa Heikura, viestintäpäällikkö, p. 040 688 1421
Tia Vähäsarja, viestintäasiantuntija, p. 040 688 1532
Åsa Holmvik, sakkunniginomkommunikation, tfn 040 581 1815

Kirkolliskokouksen striimitallenteet Kirkon kanavallaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkolliskokouksen asiakirjat
Kirkolliskokousedustajat
Kirkko TwitterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä