Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Rakennusavustuksia Tyrnävän ja Kalajoen kirkkojen korjauksiin

Julkaistu 16.04.2019

Kirkkohallitus päätti rakennusavustuksista 16.4.2019 istunnossaan. Vuoden 2018 loppuun mennessä rakennusavustushakemuksia tuli yhteensä 65 hankkeesta. Valtion rahoituksesta jaettavan avustuksen määrä on 7 miljoonaa euroa. Hakemuksista 39 koskee suojeltujen kirkollisten rakennusten tukea.

Suurimmat avustukset myönnettiin Tyrnävän kirkon peruskorjaukseen (1 556 800 euroa), Kalajoen pääkirkon korjaamiseen (1 026 900 euroa) sekä Mäntyharjun kirkon ja tapulin korjaukseen (828 900 euroa).

Kirkon keskusrahaston tukea myönnettiin yhteensä 1 miljoona euroa. Hakemuksia oli yhteensä 26 ja hankkeet koskevat lähes yksinomaan olemassa olevien rakennusten kunnostamista. Avustuksia jaetaan vain seurakunnille, joilla on alhaiset verotulot.

Myönnetyt avustukset esitysten mukaisesti: domus.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, p. 050 349 6902

Seurakuntiin nuorten vaikuttajaryhmiä

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen muuttamista siten, että seurakunnilla olisi velvoite huolehtia nuorten kuulemisen ja osallisuuden toteutuminen seurakuntiin perustettavien nuorten vaikuttajaryhmien kautta.

Nuorten vaikuttajaryhmät voivat saada paikallisesti erilaisia muotoja ja käytäntöjä, joissa nuorilla itsellään olisi tärkeä rooli. Vaikuttajaryhmiin valittavien nuorten tulisi olla konfirmoituja alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on olla mukana asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Kirkolliskokoukselle esitetään myös, että kirkolliskokous kuulisi lapsia ja nuoria kerran toimikautensa aikana.

Lisätiedot: johtaja Jarmo Kokkonen, p. 050 594 1316

Kirkkohallitus esittää alistussäännön purkamista

Kirkkohallitus päätti antaa kirkolliskokoukselle esityksen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen alistussäännösten purkamisesta. Kyseessä on kirkolliskokouksen kirkkohallitukselle antama tulevaisuustoimeksianto.

Kirkkohallitus hyväksyi esityksen sisällöllisesti helmikuussa 2019, johon laintarkastustoimikunta antoi lausuntonsa 1.3.2019.

Esityksessä ehdotetaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muuttamista siten, että kirkon hallinnossa luovuttaisiin kokonaisvaltaisesti alistusmenettelyistä. Tämä merkitsisi sitä, että päätösvalta seurakunnan tai seurakuntayhtymän hallintoa ja toimintaa koskevissa asioissa olisi enenevässä määrin seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä itsellään.

Esityksen tavoitteena on keventää kirkon hallintoa, yksinkertaistaa päätöksentekoa ja vähentää sääntelyä. Tavoitteena on myös korostaa seurakunnan itsenäisyyttä ja toimintavapautta. Alistussäännösten purkamisen tavoitteena on myös turvata kulttuuriperinnön säilymisen luotettavuus.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposiumi Suomeen 2020

Kirkkohallitus myönsi 25 000 euron avustuksen Pohjoismaiselle Kirkkomusiikkisymposiumin kuluihin. Symposium järjestetään 10.–13.9.2020 Helsingissä. Tapahtuma haluaa tuoda esille tämän päivän ja tulevaisuuden kirkkomuusikon roolin monipuolisena osaajana ja tuhattaiturina.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pekka Huokuna, yhteydenotot erityisavustaja Minnamari Helaseppä, p. 040 688 1538

Kirkkotilojen kehittäminen yhteisön keskuksiksi

Osana kirkolliskokouksen tulevaisuustoimeksiantoa kirkkohallitus sai tehtäväksi kehittää kirkkotiloja yhteisön keskuksiksi yhteistyössä Museoviraston kanssa. Kirkkohallituksen asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella aiheesta suunnitelma.

Työryhmän mietintö ”Saman katon alle”, merkittiin tiedoksi. Siitä tullaan julkaisemaan painos, joka jaetaan seurakunnille. Työryhmä ei esittänyt säädösmuutoksia, vaan katsoi nykyisen lainsäädännön palvelevan tilojen muutostarpeita.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen, p. 040 688 1493

Valmistelua kirkon virkasuhteiden muuttamista työsopimussuhteisiksi ei käynnistetä

Kirkkohallitus merkitsi tiedoksi VT Risto Voipion laatiman muistion, joka koski virkasuhteesta luopumisen ja työsopimussuhteeseen siirtymisen vaikutusten tarkastelua kirkossa. Kirkkohallitus sai selvityspyynnön tehtäväksi kirkolliskokoukselta.

Mikäli virkasuhteesta luopumista ryhdyttäisiin valmistelemaan, olisi kyseessä monivuotinen, paljon henkilöresursseja vaativa hanke. Tässä vaiheessa muistio annettiin tiedoksi.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen, p. 040 688 1472

Avustukset kirkollisille järjestöille

Kirkkohallitus myönsi avustuksina kirkollisille järjestöille yhteensä 159 000 euroa. Suurimmat, 15 000 euron avustukset, myönnettiin Diakonia ry:lle sekä Förbundet Kyrkans Ungdom rf:lle. Kaikkiaan avustusten saajissa oli lähes 30 järjestöä.

Avustusten saajat esitysten mukaan: domus.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen, p. 040 688 1493

***

Piispa Kaisamari Hintikka nimettiin Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallitukseen nykyisen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi kevätkokoukseen 2020 saakka. Piispa Hintikka nimettiin myös Kirkon eettisten ja yhteiskunnallisten kysymysten neuvottelukunnan puheenjohtajaksi jäljellä olevan toimikauden loppuun 31.5.2020 saakka.

Asiantuntija Ulla Siirto nimettiin Kirkon romaniasioiden neuvottelukunnan jäseneksi ja sihteeriksi Kari Latvuksen tilalle jäljellä olevan toimikauden 31.5.2020 loppuun saakka.

Kirkon keskusrahaston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2018, Seurakuntavaalit 2018 -loppuraportti, Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastusmuistio vuodelta 2018, Kirkon eläkerahaston sijoitussuunnitelma 2019 ja Kirkon eläkerahaston vuosivalvontaraportti 2018 merkittiin tiedoksi.

Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomus vuodelta 2018 sekä erillinen vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus hyväksyttiin.

Savonlinnan seurakunnan Enonkosken leirimajan myyntiin sekä Sulkavan seurakunnan Kanttorila-kiinteistön myyntiin liittyvät valitukset hylättiin ja kirkkohallitus vahvisti kirkkovaltuustojen päätökset.