Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous: Pappien ylempi pastoraalikoulutus uudistetaan

Julkaistu 08.04.2019

Piispainkokous päätti 8.4. kokouksessaan käynnistää pappien ylemmän pastoraalikoulutuksen uudistamisen. Uudistustarpeen taustalla ovat kirkollisessa koulutuksessa vuosien kuluessa tapahtuneet muutokset, joiden myötä ylempi pastoraalitutkinto ei ole enää täysin ajantasainen. Ylemmän pastoraalitutkinnon tavoitteena on perehdyttää syvällisesti teologiaan ja sen soveltamiseen kirkon toiminnassa, johtamiseen kirkossa sekä kirkon hallintoon ja järjestysmuotoon. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden tuomiorovastin, hiippakuntadekaanin ja pappisasessorin tehtäviin. Se on edellytyksenä myös kenttäpiispan virkaan.

Laintarkastustoimikunnan lausunnon saatuaan piispainkokous teki lopullisen päätöksen säädöksestä, jolla helpotetaan nuoren kastamista ja kirkkoon liittymistä rippikoulun alkuvaiheessa. Säädöksen mukaan 15–17-vuotias rippikoululainen voidaan kastaa ja liittää kirkkoon rippikoulun alkuvaiheessa, jos hän on saanut opetusta vähintään viisi tuntia. Säädösmuutoksen jälkeen rippikoulun yhteydessä kirkkoon liittyvät nuoret ovat tasavertaisia riippumatta siitä, missä vaiheessa vuotta ovat syntyneet.

Piispainkokous myönsi kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta 50 000 euron avustuksen Luterilaiselle maailmanliitolle teologisia dialogeja varten. Kyseessä on Luterilaisen maailmanliiton keskeinen hanke, jonka rahoittamisessa kirkkojen tuki on olennaista.

Esitys Nikean uskontunnustuksen käyttämisestä ekumeenisissa yhteyksissä sekä esitys kristillisen kirkon ja uskontokunnan määrittelystä lähetettiin jatkovalmisteluun.

Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 1425 189