Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Tutkimus: Pappien avioliittokannat jakautuvat voimakkaasti

Julkaistu 29.03.2019

Noin puolet papeista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista avioliittoon vihkimistä ja 40 prosenttia vastustaa sitä. Tämä käy ilmi tällä viikolla julkaistusta Laura Kallatsan ja Jouko Kiisken tutkimuksesta Vihkiäkö vai ei. Tutkimuksen pohjana olevaan kyselyyn vastasi 534 pappia, jotka kuuluivat Suomen kirkon pappisliittoon. Kysely tehtiin vuonna 2017. Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus julkaistiin Kirkon tutkimuskeskuksen sarjassa.

Tutkimuksen mukaan papeista 56 prosenttia oli valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, jos kirkko sallisi sen. Kolmannes ei ollut valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia avioliittoon. Vastaajista viidennes oli valmis vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, vaikka kirkko ei sitä sallisikaan.

Suurin osa tutkimukseen vastanneista papeista pelkää sitä, että kirkossa syntyy pahoja ristiriitoja joka tapauksessa: päättipä kirkko muuttaa käsitystään avioliitosta tai ei. Jopa neljännes papeista kertoo kokeneensa painostusta ja syrjintää oman avioliittokantansa vuoksi, olipa se kumpi tahansa.

Miesten ja naisten vastaukset poikkesivat toisistaan

Muun muassa sukupuoli ja asuinalue selittivät pappien näkemyksiä homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Naisten ja miesten vastaukset poikkesivat toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Naiset suhtautuivat homoseksuaalisuuteen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin liittyviin kysymyksiin miehiä hyväksyvämmin.

Helsingin ja Espoon hiippakuntien papit olivat keskimääräistä sallivampia samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä kohtaan, ja perinteistä avioliittokäsitystä kannattavia pappeja oli eniten Oulun hiippakunnassa. Myös virka-asemalla oli yhteyttä asenteisiin. Kriittisin suhtautuminen tutkimuksen aihepiiriin liittyvissä kysymyksissä oli ylemmissä virka-asemissa olevilla, kun taas seurakuntapastorit ja kirkon erityistehtävissä työskentelevät papit (esimerkiksi perheneuvojat ja sairaalasielunhoitajat) suhtautuivat muita myönteisemmin.

Kirkon perinteisen opetuksen mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Maaliskuussa 2017 voimaan tulleen avioliittolain muutoksen myötä myös samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton. Kirkko on linjannut, että papit eivät voi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon.

Lisätietoja:

nuorempi tutkija Laura Kallatsa, p. 050 468 7085, laura.kallatsa@uef.fi

yliopistonlehtori Jouko Kiiski, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 372 1559, jouko.kiiski@uef.fi

Tutkimusraportin tiivistelmäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki tutkimusraporttiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä