Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon perheneuvonnan kysyntä kasvaa ja palvelu monipuolistuu

Julkaistu 04.03.2019

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksissa ympäri Suomea kävi yhteensä 18 486 asiakasta vuonna 2018. Perheneuvonnan asiakasmäärä kasvoi entisestään, sillä asiakkaita oli 321 enemmän kuin edellisvuonna. Valtaosa asiakkaista oli 30–49-vuotiaita. Luvut käyvät ilmi perheneuvonnan tuoreista tilastoista.

Asiakkaista 85 prosenttia oli avo- tai aviolitossa, ja perheeseen kuului lapsia. Perheneuvontaan tullaan erilaisten haasteiden kanssa, mutta suurimpana tulon syynä edellisten vuosien tapaan on vuorovaikutusongelmat. Toiseksi eniten tullaan erokysymysten kanssa. Käydyistä neuvotteluista 60 prosenttia oli pari- tai perheneuvotteluita. Myös yksilöneuvotteluissa teemat liittyivät usein parisuhteeseen, perheeseen tai vanhemmuuteen.

Kirkon parisuhdeneuvola suosittu Vauva.fi:ssa

Perheasiain neuvottelukeskukset ovat olleet mukana lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEssa, jossa lasten ja nuorten palveluita on kehitetty ja yhteensovitettu yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yksityisen puolen ja seurakunnan kanssa. Muutosohjelmassa palveluita on kehitetty mm. eroihin ja vanhemmuuden tukeen liittyen maakunnallisesti. Perheasiain neuvottelukeskusten ammattitaitoa ja osaamista erityisesti parisuhteeseen ja eroon liittyen on hyödynnetty. Tietoisuus erilaisista lasten ja perheiden palveluista on lisääntynyt ja kysyntä myös perheneuvontaa kohtaan on kasvanut entisestään. LAPE on hallituksen kärkiohjelma.

Perheneuvonta on ollut suosittu kirkon ja Vauva.fi:n kaupallisessa yhteistyössä, Parisuhdeneuvolassa. Parisuhdeneuvolassa (vauva.fi/parisuhdeneuvolaLinkki avautuu uudessa välilehdessä) kirkon perheneuvojat vastaavat ihmissuhteisiin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi Parisuhdeneuvolassa on kaksi blogia; Rakkauden ammattilaiset ja Rakkauden roihu, sekä asiantuntija-artikkeleita. Parisuhdeneuvolan ja blogien sisällöt ovat olleet hyvin suosittuja, sillä niitä on luettu yli 820 000 kertaa vuoden 2018 aikana. Käyttäjäkyselyn mukaan valtaosa palautteen antaneista koki saaneensa palvelusta tukea ja näkökulmia pohtimaansa asiaan. Selkeä enemmistö - lähes 80 prosenttia vastaajista - koki erittäin tarpeellisena, että kirkko tarjoaa tukea parisuhteisiin ja perheisiin liittyen myös Vauva.fi:ssä.

Paikallisseurakunnissa on huomattu perheneuvonnan kasvanut kysyntä. Henkilöresursseja on haluttu kohdentaa perheneuvontaan lisää. Helsingin seurakuntayhtymässä papistoa ja diakoniatyöntekijöitä on alettu lisäkouluttaa, jotta he voisivat jatkossa tehdä töitä perheneuvonnassa. Kirkko tukee parisuhdetta ja perheitä entistä enemmän ja yhä monipuolisemmin.

Suomessa on 41 perheasiain neuvottelukeskusta, joissa tarjotaan ammatillista keskusteluapua erityisesti parisuhteeseen, perheeseen, vanhemmuuteen tai eroon liittyen pareille, perheille ja yksilöille. Perheasiain neuvottelukeskuksissa työskentelee yli 170 perheneuvojaa. Perheneuvontapalvelut ovat asiakkaalle ilmaisia ja luottamuksellisia. Asiakaspalautetta on kerätty jo useita vuosia, ja sen mukaan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Tyytyväisyydestä kertoo myös perheneuvonnan kasvanut kysyntä.

Lisätiedot:
Kirkon tilastotLinkki avautuu uudessa välilehdessä
PerheneuvontaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Sari-Annika Pettinen, perheasioiden ja perheneuvonnan johtava asiantuntija, p. 040 688 1592