Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Kirkon vuoteen 2026 suunnatun strategian valmistelu alkaa

Julkaistu 29.01.2019

Kirkkohallituksen täysistunto päätti istunnossaan 29.1.2019, että kirkolle vuoteen 2026 suuntaavan strategian valmistelu käynnistetään. Tarkoitus on, että kirkkohallituksen täysistunto hyväksyy uuden strategian syyskuussa 2020.

Kirkon strategia 2026 projektipäällikkönä toimii Terhi Kaira. Hän toimi myös strategian ohjaus- ja seurantaryhmän sihteerinä. Ryhmän puheenjohtajana toimii piispa Teemu Laajasalo ja jäseninä täysistunnon edustaja Elina Kemppainen, kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan edustaja, tutkija Tuula Okkonen, kansliapäällikkö Pekka Huokuna, pastori Oona Huttunen, professori Olli Kuivalainen, kirkkoherra Juha Koivulahti, kunnallispolitiikan dosentti Kaija Majoinen, johtaja Pekka Pajamo, hiippakuntadekaani Magnus Riska, musiikkitieteen yo Aapo Tähkäpää ja hallintojohtaja Eeva Uusimäki.

Helmikuussa 2014 hyväksytty, voimassa oleva strategia, Kohtaamisen kirkko, on laadittu vuoteen 2020 asti.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokuna, erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Kohtaamisen kirkkoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Työryhmä esittää hiippakuntavaltuustojen lakkauttamista – tulossa lausuntokierros

Kirkolliskokous antoi vuonna 2017 kirkkohallitukselle toimeksi tehdä kirkolliskokoukselle esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ja niille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä tehdä selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta.

Valmistuneessa työryhmän mietinnössä ehdotetaan, että hiippakuntavaltuusto lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään pääosin tuomiokapitulille. Tuomiokapitulin uudistettuun kokoonpanoon kuuluisivat virkansa puolesta piispa ja tuomiorovasti sekä tuomiokapitulin jäsenten vaaleilla valittavat kaksi sivutoimista pappisjäsentä (nykyiset pappisasessorit) ja kolme maallikkojäsentä. Lakimiesasessori, jonka uudeksi nimikkeeksi ehdotetaan hiippakuntajuristia, ja hiippakuntadekaani toimisivat jatkossa tuomiokapitulin istunnoissa läsnäolo- ja puheoikeutettuina esittelijöinä.

Ehdotus keventäisi hallintoa, sillä muutoksen jälkeen hiippakunnan hallinnossa toimisi vain yksi hiippakunnallinen toimielin, tuomiokapituli, joka käyttäisi hiippakunnan ylintä päätösvaltaa.

Ennen lopullista esitystä kirkolliskokoukselle pyydetään lausunto yhteensä 54 seurakunnalta tai seurakuntayhtymältä, hiippakuntien tuomiokapituleilta sekä hiippakuntavaltuustoilta maaliskuun alkuun mennessä.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Verotulojen täydennykset seurakunnille vuodelle 2019

Kirkkohallitus myönsi verotulojen täydennyksiä viiden hiippakunnan alueelle (Turku, Oulu, Mikkeli, Kuopio ja Lapua) yhteensä 1 134 101 euroa.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi vuonna 2017 verotulojen täydennyksen uudet jakoperusteet. Samoja jakoperusteita käytetään myös vuonna 2019.

Kirkkohallitus myöntää kirkon keskusrahastosta verotulojen täydennystä seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, kun tämän laskennallinen kirkollisvero läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan.

Kooste verotulojen täydennyksiä saaneista seurakunnista esityslistan liitteenä: http://domus.evl.fi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, puh. 050 5675 372.

Kirkkolainsäädännön kommentaari -hankkeelle ohjausryhmä

Kirkolliskokouksessa hyväksyttiin toukokuussa 2018 uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Vuosina 2019–2020 on tarkoitus laatia uusi kirkkolainsäädännön kommentaari, joka palvelee käyttäjiä kirkon keskushallinnossa, hiippakunnissa, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja jäseniksi lakimiesasessori Sari Anetjärvi, Espoon hiippakunnasta, lakimiesasessori Tuomas Hemminki Lapuan hiippakunnasta, lakimies Kristiina Harjuautti Oulun seurakuntayhtymästä ja hallintojohtaja Hannu Sarikka Lahden seurakuntayhtymästä. Sihteereinä toimivat lakimies Birgitta Hämäläinen ja lakimies Outi Perkiömäki.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä

Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä nimitettiin 31.5.2020 saakka. Sen puheenjohtajana toimii piispa Björn Vikström ja jäseninä hautaustoimen päällikkö Risto Lehto, DI Eija Leskinen, talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert, viestintäpäällikkö Matti Nieminen, ilmastotutkija Laura Riuttanen, sekä kirkkohallituksen asiantuntijajäseniksi viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, maankäyttöpäällikkö Harri Palo ja johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen.

Seurantaryhmä vastaa kirkon ympäristöjärjestelmän eli Kirkon ympäristödiplomin seurannasta ja kehittämisestä sekä muustakin kirkon kestävään kehitykseen ja ympäristöön liittyvästä työstä yhdessä yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntijan kanssa.

Ympäristödiplomi mahdollinen jatkossa myös ehdot täyttäville kirkollisille järjestöille

Kirkkohallitus päätti, että Kirkon ympäristödiplomi voidaan hakemuksesta myöntää myös diplomin ehdot täyttäville kirkon lähetysjärjestöille ja järjestöt ja kirkko -yhteistyösopimuksen solmineille järjestöille. Aiemmin ympäristödiplomia ovat voineet hakea seurakuntayhtymät, itsenäiset seurakunnat, tuomiokapitulit ja Kirkkohallituksen virasto.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen, p. 040 544 1158

Nimityksiä

Kirkon diakoniarahaston hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin vt. kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen 30.6.2019 saakka.

Kirkon valmiusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Timo-Matti Haapiainen neuvottelukunnan toimikauden loppuun 31.5.2020 saakka.

Saamelaistyön neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin professori Veli-Pekka Lehtola toimikauden loppuun 31.5.2020 saakka.

Kirkon viestinnän neuvottelukunnan jäseneksi nimitettiin 1.2.2019 lähtien toimittaja Maria Gestrin-Hagner Hufvudstadsbladetista.

--

Kirkkohallitus merkitsi tiedoksi Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen -työryhmän loppuraportin, Tasavertaisina ja osallisina. Raportti lähetetään kirkkohallituksen toiminnalliselle osastolle, seurakunnille ja tuomiokapituleille. Raportti on osa kirkolliskokouksen tulevaisuustoimeksiantoa.

Täysistunnon päätökset esityslistan mukaan: http://domus.evl.fi/Linkki avautuu uudessa välilehdessä