Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Katekismuksesta vironkielinen käännös

Julkaistu 11.12.2018

Kirkkohallitus hyväksyi 11.12.2018 vironkielisen katekismuksen. Kirkolliskokouksen vuonna 1999 hyväksymää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismusta on käännetty useille kielille erityisesti maahanmuuttajatyön tarpeisiin. Suurista maahanmuuttajaryhmistämme yksi merkittävimmistä on vironkielinen väestö, jolle ei ole ollut tarjota katekismusta äidinkielellään.

Vironkielinen seurakuntatyö alkoi Helsingissä 1990-luvulla. Espoon seurakuntayhtymässä on vuodesta 2004 toiminut äidinkieleltään virolainen pappi. Myös Turussa ja Tampereella on esitetty toiveita vironkielisestä työstä. Kaikkiaan noin 100 000 henkilön eli kymmenesosan työikäisistä virolaisista arvellaan saavan toimeentulonsa Suomesta. Pysyvästi Suomessa asuu noin 50 000 virolaista tai virolaistaustaista henkilöä.

Vironkielisen katekismuksen käännöstyön on organisoinut Helsingin vironkielisen seurakuntatyön kanttori Dagmar Õunap. Päävastuun käännöksestä on kantanut Viron puolustusvoimien sotilaspastori Peeter Paenurm. Käännöksen on tarkastanut teologian maisteri, kulttuurituottaja Riho Laurisaar

Lisätiedot: johtaja Pekka Rehumäki, p. 040 142 6673

Kirkonkirjojenpidon valtakunnallinen organisointi etenee

Täysistunto linjasi marraskuussa 2015, että kirkonkirjojenpito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä. Aluekeskusrekistereiden perustaminen ei ole kuitenkaan edennyt aikataulussa. Tällä hetkellä vain yksi aluekeskusrekisteri on perustettu Ouluun. Vantaalla, Tampereella ja Kuopiossa toiminta käynnistyy vuoden 2019 alussa. Ongelmana on ollut se, että seurakunnissa lasketaan kirkonkirjojenpidon kustannukset hyvin eri tavoin eikä tunnisteta oikein kirkonkirjojenpitoon kuuluvia tehtäviä.

Kirkonkirjojenpidon valtakunnallinen organisointi kuitenkin etenee, sillä sukuselvityksien laatiminen yhdestä paikasta riippumatta henkilön muuttohistoriasta on ollut mahdollista 1.10.2018 käynnistyneen Kirjurin KirDi-pilotin myötä. KirDin laajempi käyttöönotto tapahtuu suunnitelmien mukaan 1.1.2020 alkaen.

Kirkkohallitus linjasi, että KirDi on otettava käyttöön vuosien 2020 - 2021 aikana, ja vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot keskitetään aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Keskittäminen mahdollistaa seurakuntien keskittymisen kirkon perustehtävään. Palvelu on turvattava molemmilla kotimaisilla kielillä.

Lisätiedot: rekisterijohtaja Sanna Heickell, p. 040 688 1461

Uutinen 4.12.2018 KirDin pilotoinnistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tukea Lapin matkailijoiden keskuudessa tehtävään hengelliseen työhön

Kirkkohallitus myönsi taloudellista tukea Lapin matkailijoiden keskuudessa tehtävän hengellisen työn toimintakuluihin. Hengellistä työtä matkailijoiden parissa tekevät seurakunnat, joiden alueilla on matkailukohteita sekä eräät kirkolliset järjestöt.

Määrärahasta 60 000 euroa varataan Länsi-Lapin turistipapin työn kustannuksiin. Lisäksi yhteensä 45 000 euroa jaetaan Inarin, Kittilän ja Kolarin seurakunnille, Församlingsförbundetille, Kansan Raamattuseuralle ja Suomen Lut. Evankeliumiyhdistykselle.

Erittely tuen saajistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 566 6140

Kolehtituotot tunturikappeli- ja tiekirkkotoimintaan

Vuoden 2018 tunturi- ja tiekirkkotoimintaan kannetun kolehdin tuotto, 90 000 euroa, jaetaan seuraavasti: Kirkkopalveluille myönnettiin 4000 euroa tiekirkkotoimintaan ja tunturikappelitoimintaan myönnettiin yhteensä 86 000 euroa, joka jaetaan seurakuntien ja järjestöjen kesken.

Saariselän kappelin toimintaan myönnettiin yhteensä 25 800 euroa, josta Inarin seurakunnalle 18 060 euroa, Kansan Raamattuseuralle 3 870 euroa ja Suomen Luterilaiselle Evankeliumiyhdistykselle 3 870 euroa.

Kittilän seurakunnalle myönnettiin 25 800 euroa Marian kappelin toimintaan Levillä, ja Kolarin seurakunnalle samoin 25 800 euroa Ylläksen Pyhän Laurin kappelin toimintaan.

Kansan Raamattuseuralle myönnettiin 8 600 euroa Pyhätunturin Revontulikappelin toimintaan.

Lisätiedot: johtaja Pekka Rehumäki, p. 040 142 6673

Kirkon evankelioimisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi piispa Teemu Laajasalo

Kirkon evankelioimisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimitettiin piispa Teemu Laajasalo. Hän aloittaa tehtävässä vuoden 2019 alussa. Nykyinen puheenjohtaja, kirkkoneuvos Pekka Huokuna siirtyy Kirkkohallituksen kansliapäällikön virkaan 1.1.2019 alkaen. Lisäksi työryhmän jäseneksi Risto Jukon jäätyä virkavapaalle nimitettiin johtaja Pekka Rehumäki.

Paula Aaltonen Kirkon eläkerahaston johtokunnan varsinaisen jäseneksi

Kirkon eläkerahaston johtokunnan varsinaisen jäseneksi 1.1.2019 alkaen nimettiin Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja, kauppatieteiden maisteri Paula Aaltonen. Häntä edelsi tehtävässä vuoden vaihteessa Kirkon alat ry:n hallituksen puheenjohtajuuden jättävä Tiina Heino.