Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkon hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin

Julkaistu 18.09.2018

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 18.9.2018 hallitusohjelmatavoitteet vuoden 2019 eduskuntavaaleihin liittyen. Hallitusohjelmatavoitteet liittyvät muun muassa lapsiperheköyhyyteen, saattohoidon kehittämiseen, alueelliseen kehitykseen ja yhdenvertaisuuteen, monikulttuurisuuteen ja uskonnonvapauteen, turvapaikkapolitiikkaan, kehitysyhteistyömäärärahoihin sekä kirkon ja valtion suhteisiin.

Hallitusohjelmatavoitteet ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot: erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Anna Kaarina Piepponen valittiin Kirkon työmarkkinajohtajaksi

Kirkkohallituksen täysistunto valitsi oikeustieteen kandidaatti Anna Kaarina Piepposen Kirkon työmarkkinajohtajana toimivan kirkkoneuvoksen virkaan. 49-vuotias Piepponen toimii hallitusneuvoksen virassa Valtion työmarkkinalaitoksessa.

Aikaisemmin työmarkkinajohtajana toimi Vuokko Piekkala, joka valittiin valtakunnansovittelijaksi kesäkuussa 2018.

Lisätiedot: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot: erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Esitys hiippakuntarajojen tarkastamisesta hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi kirkolliskokoukselle lähetettäväksi esityksen hiippakuntarajojen tarkistamisesta. Esityksen taustalla on kirkolliskokouksen toimeksianto hiippakuntajaon tarkistamisesta niin, että se vastaa maakuntarajoja, mutta ei kasvata hiippakuntien määrää. Esitys tähtää kirkon ja muiden toimijoiden välisten yhteistyörakenteiden selkeyttämiseen.

Esityksen mukaan kukin suomenkielinen hiippakunta muodostuisi 2–4 maakunnan enemmistöltään suomenkielisistä seurakunnista. Hiippakunnat muodostuisivat maakuntakokonaisuuksista seuraavasti:

1) Turun arkkihiippakunta: Varsinais-Suomi ja Satakunta
2) Tampereen hiippakunta: Kanta-Häme ja Pirkanmaa
3) Oulun hiippakunta: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi
4) Mikkelin hiippakunta: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Päijät-Häme
5) Kuopion hiippakunta: Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
6) Lapuan hiippakunta: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi

Suurin muutos nykytilaan verrattuna olisi kaikkien Päijät-Hämeen alueen seurakuntien sijoittuminen Mikkelin hiippakuntaan.

Muutos ei vaikuta Helsingin ja Espoon hiippakuntiin, jotka muodostuvat yhdessä Uudenmaan maakunnan alueesta. Esitys ei koske myöskään Porvoon hiippakuntaa, jonka alue muodostuu kielellisin perustein.

Esityksen mukaan muutokset astuvat voimaan 1.1.2020.

Lisätiedot: projektipäällikkö Terhi Kaira, p. 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi

Kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäväksi kirkon eläkerahaston ja kirkon keskusrahaston talousarviot vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2019–2021.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Tulevaisuusselonteko hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi Kirkon kasvatus vuonna 2030 – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteon esitettäväksi kirkolliskokoukselle. Selonteko tarkastelee kristillisen uskon välittymistä uusille sukupolville huomioiden kirkon ja yhteiskunnan sirpaloitumisen sekä kirkon roolin yhteiskunnallisena keskustelijana.

Kirkkohallitus valmistelee neljän vuoden välein kirkolliskokoukselle tulevaisuusselonteon. Selonteon tavoitteena on laajemman tulevaisuuskeskustelun herättäminen kirkossa. Selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan pohjaa kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle.

Lisätiedot: johtaja Jarmo Kokkonen, p. 050 594 1316, jarmo.kokkonen@evl.fi

Kirkkohallitus hyväksyi vuoden 2019 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien vuoden 2019 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet. Suurin kolehtikohderyhmä on aiempaan tapaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Kirkkohallitus antoi hiippakuntien tuomiokapituleille oikeuden määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Vuoden 2017 aikana seurakunnissa kannettujen jumalanpalveluskolehtien tuotto oli yhteensä 9 907 000 euroa.

Lisätiedot: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot: erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Oppilaitos- ja nuorisotyön kolehti vuodelle 2018

Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti suomenkielisten hiippakuntien seurakunnissa tuli kantaa syys-marraskuussa kolehti oppilaitos- ja nuorisotyön eri järjestöille. Vuonna 2017 kannetun kolehdin tuottoa ja edellisvuoden ylijäämää on yhteensä noin 95 000 euroa. Oppilaitos- ja nuorisotyöhön kerätyn kolehdin tuotosta on hakenut avustusta Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ja Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry.

Kirkkohallitus päätti jakaa oppilaitos- ja nuorisotyöhön 2017 kannetun kolehdin tuotosta Suomen Ev.-lut. Opiskelija -ja Koululaislähetys ry:lle 28 000 euroa ja Suomen Kristilliselle ylioppilasliitolle 18 000 euroa.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 566 6140, pekka.huokuna@evl.fi

Vieraskielisen työn opas seurakunnille hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi vieraskielisen työn oppaan seurakunnille. Oppaan nimi on Tervetuloa – kaikilla kielillä. Kirkkohallituksen toiminnalliselle osastolle annettiin tehtäväksi selvittää, edellyttääkö jonkin yksityiskohdan hyvä hoitaminen kirkkolain tai -järjestyksen muuttamista, ja tarvittaessa tekemään siitä esityksen kirkolliskokoukselle.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pekka Huokuna, p. 050 566 6140, pekka.huokuna@evl.fi

Kirkon ulkosuomalaistyön neuvottelukunta nimettiin

Kirkkohallitus nimesi kirkon ulkosuomalaistyön neuvottelukunnan jäseniksi seuraavat henkilöt: Lena Grenat, Johanna Kangasniemi, Tuomas Martikainen, Jari Saarinen, Tina Strandberg, Hannu Suihkonen, May Wikström ja Stefan Vikström. Neuvottelukunnalle nimetään myöhemmin puheenjohtaja.

Lisätiedot: kirkon ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko, p. 040 688 1443, mauri.vihko@evl.fi

Kokouksen esityslista löytyy Domus-verkkopalvelustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Uutisen liitteet