Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Espoon hiippakunnan piispan vaali käynnistyy ehdokasasettelulla

Julkaistu 15.06.2018

Espoon piispan vaalin ehdokasasettelu alkaa torstaina 21.6. ja päättyy tiistaina 21.8.2018. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Piispaehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihitty pappi.

Ensimmäinen vaali käydään maanantaina 8.10.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken torstaina 1.11.2018.

Espoon piispanvaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 942. Äänioikeutetuista puolet on Espoon hiippakunnan pappeja ja lehtoreita, toisen puolen muodostavat maallikkoäänestäjät. Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Espoon hiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallituksen jäsen sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot ovat valinneet loput maallikkovalitsijat suhteessa seurakuntien väkimääriin.

Vaalipaneelit käydään syksyllä

Tuomiokapituli järjestää rovastikunnittain piispan vaalin paneelit äänioikeutetuille ja yleisölle Tuusulan rovastikunnassa maanantaina 17.9.2018, Lohjan rovastikunnassa keskiviikkona 19.9.2018 ja Espoon tuomiorovastikunnassa torstaina 20.9.2018. Mahdollinen vaalipaneeli toisen vaalin ehdokkaille järjestetään keskiviikkona 24.10.2018. Tarkemmat aikataulut ja paikat kerrotaan myöhemmin.

Lisätietoja: lakimiesasessori Sari Anetjärvi, p. 040 5888 317, sari.anetjarvi(at)evl.fi

Espoon hiippakunta/piispan vaali