Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Evankelis-luterilainen kirkko ei muuta nimensä kirjoitusasua

Julkaistu 19.04.2016

Suomen evankelis-luterilainen kirkko kirjoittaa jatkossakin nimensä yhdysviivalla. Kirkkohallituksen täysistunto antoi kokouksessaan 19.4. Kotimaisten kielten keskukselle lausunnon kirkon nimen kirjoitusasusta.

Kirkkohallitus katsoo, että asian kokonaisvaltaisessa punninnassa vaaka kallistuu nimen nykyisen virallisen kirjoitusasun säilyttämisen puoleen. Kirkkohallitus ei kuitenkaan näe suurena ongelmana sitä, että yleiskielessä nimeä käytetään myös viivattomassa muodossa.

Suomen kielen lautakunta on jo vuonna 1986 suositellut sanan ”evankelis-luterilainen” kirjoittamista ilman yhdysviivaa muodossa ”evankelisluterilainen”. Kirkon oma käytäntö on ollut suosituksen kanssa ristiriidassa.

Nykyistä viivallista kirjoitusasua puoltavat ennen muuta historialliseen jatkuvuuteen ja identiteettiin liittyvät syyt. Erittäin painava syy liittyy käytännölliseen harkintaan: nimenmuutos edellyttäisi muutoksia useisiin kymmeniin lakeihin ja asetuksiin. Yhdysmerkin käyttämistä tukee myös pyrkimys yhtenäisyyteen, sillä kirkon ruotsinkielisessä nimessä yhdysviiva tulisi ehdottomasti säilyttää.

Suomen kielen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 13.5.

Lisätiedot:
Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Tukea kirkollisille järjestöille

Kirkkohallitus myönsi avustusta kirkollisille järjestöille yhteensä 160 000 euroa. Myönnetyn avustuksen määrä vastasi aiempien vuosien tasoa. Avustushakemuksia tuli kuitenkin huomattavasti aiempaa enemmän (yhteensä noin 308 000 €).

Merkittävimmät muutokset avustuksissa koskivat Diakonia ry:tä, jolle myönnetty aiempaa suurempi avustus mahdollistaa Diakonia-lehden julkaisun jatkumisen, sekä kahden järjestön (Hiljaisuuden ystävät ry ja Isoset ry) siirtymistä sopimuspohjaiseen yhteistyöhön.

Kooste myönnetyistä avustuksista tiedotteen liitteenä.

Kirkkohallitus jakoi vuonna 2015 kerättyä oppilaitos- ja nuorisotyön kolehtia yhteensä 47 000 euroa. Tukea jaettiin hakemusten perusteella kahdelle järjestölle:

  • Suomen ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry. (OPKO) 29 000 €
  • Suomen Kristillinen ylioppilasliitto 18 000 €

Lisätiedot:
Avustukset Kari Kopperi, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
Oppilaitos- ja nuorisotyön kolehti Jussi Murtovuori, p. 050 308 6651, jussi.murtovuori@evl.fi

Uusi Kotka-Kymin seurakunta vuonna 2017

Kotkan, Kymin ja Langinkosken seurakunnista muodostetaan yksi seurakunta 1.1.2017 lukien. Uuden Kotka-Kymin seurakunnan alueena on Kotkan kaupungin alue. Perustettavan seurakunnan kirkkoherraksi siirtyy nykyisen Kymin seurakunnan kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen.

Lisätiedot:
Lakimies Outi Perkiömäki, p. 040 142 5152, outi.perkiomaki@evl.fi

 

Kirkkohallituksen täysistunnon kokous oli nykyisen kokoonpanon viimeinen. Kirkolliskokous nimeää täysistunnon jäsenet nelivuotiskaudeksi kevätistunnossaan, joka alkaa 9.5.2016. Piispat valitsevat omat edustajansa täysistuntoon piispainkokouksessa.

Täysistunnon pöytäkirja luettavissa tarkistuksen jälkeen Domus-palvelussa.