Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous: Avioliittokeskustelu kirkossa jatkuu, aloite avioliittokäsityksen laajentamisesta raukesi

Julkaistu 18.05.2018

Kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Aloite kirkon avioliittokäsityksen laajentamisesta jätettiin äänestysten jälkeen raukeamaan.

Perustevaliokunta katsoi avioliittokäsitystä koskevassa mietinnössään, että aloitteen esittämät näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle. Porvoon piispa Björn Vikström antoi vastaehdotuksen ja ehdotti, että aloite ei raukea, vaan se lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten. Vikströmin ehdotus hävisi äänin 59–46 (yksi tyhjä ääni).

Kirkolliskokousedustaja Arto Antturi teki jatkoehdotuksen, jonka mukaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Antturin ehdotus hyväksyttiin äänin 32–73 (yksi tyhjä ääni).

Avioliittokäsityksen laajentamista koskevassa keskustelussa käytettiin yhteensä 73 puheenvuoroa. Aiempaa useammissa puheenvuoroissa korostettiin, että on löydettävä yhteisiä ratkaisuja niin, että eri tavoin ajattelevat voivat kokea kirkon omakseen.

Kirkko varautuu lakimuutokseen uuden tietosuojalainsäädännön ja digitaalisten palveluiden tarjoamisesta

Kirkolliskokous ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin lain säätämiseksi, joka koskee uuden tietosuojalainsäädännön ja digitaalisten palveluiden tarjoamista.

Kirkko ja seurakunnat kuuluvat julkishallintoon ja käyttävät julkista valtaa, joten on perusteltua, että laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee sellaisenaan myös kirkkoa ja sen seurakuntia. Lailla tietosuojasta täsmennetään ja täydennetään yleistä tietosuoja-asetusta.

Lain omaksuminen on perusteltua myös kirkon arvoperustasta käsin, ja se vastaa kirkon saavutettavuusohjemaa. Tavoitteena on parantaa julkisen sektorin verkkopalvelujen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta käyttäjien parissa.

Lisätiedot lakiesityksestä: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Kirkolliskokouksen syysistunto pidetään tiistaista perjantaihin 6. - 9.11.2018.

Kirkolliskokouksen asiakirjat 

Kirkon viestintä kirkolliskokouksessa:
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, puh. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, puh. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi
informatör Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815, asa.holmvik@evl.fi