Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Espoon piispan vaalin aikataulu päätetty - ensimmäinen vaalikierros on 8.10.

Julkaistu 17.04.2018

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma on valittu evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan virkaan 1.6.2018 alkaen. Tämän vuoksi Espoon hiippakunnassa järjestetään piispan vaali, jonka aikataulun Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut istunnossaan tänään 17. huhtikuuta.

Vaalin ensimmäinen kierros järjestetään 8.10. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 1.11. Uusi piispa vihitään virkaansa 10.2.2019.

Ehdokasasettelu alkaa 21.6.

Vaalin ehdokasasettelu alkaa 21.6. ja päättyy 21.8. Ehdokkaan voi asettaa valitsijayhdistys, jonka muodostaa vähintään 30 vaalissa äänioikeutettua henkilöä. Ehdokkaan tulee olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi.

Piispan vaalin äänioikeutetuista puolet on pappeja ja puolet maallikoita. Espoon hiippakunnassa on yhteensä 471 pappia ja lehtoria. Lisäksi äänioikeus on yhtä monella maallikkovalitsijalla. Tulevassa vaalissa äänestäjiä on näin ollen yhteensä 942.

Maallikkovalitsijoina toimivat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet (14), kirkolliskokouksen maallikkoedustajat (7), kirkkohallituksen jäsen, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen. Seurakuntien kirkkovaltuustot tai seurakuntaneuvostot valitsevat loput 447 äänioikeutettua suhteessa seurakuntien jäsenmääriin. Ilmoitukset valituista maallikkovalitsijoista annetaan tuomiokapitulille viimeistään 3.6.

Tuomiokapituli järjestää ehdokkaille vaalipaneeleita eri puolilla hiippakuntaa.

Espoon piispan viran tehtäviä hoitaa 1.6. alkaen tuomiorovasti Antti Kujanpää siihen asti kunnes uusi Espoon piispa aloittaa virassaan.

Lisätietoja:
lakimiesasessori Sari Anetjärvi, p. 040 588 8317, sari.anetjarvi@evl.fi
Espoon hiippakunta/piispan vaaliLinkki avautuu uudessa välilehdessä