Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Helsingin seurakuntien selvitys johdon luottokortinkäytöstä ja matkalaskuista valmistui

Julkaistu 02.03.2018

Helsingin seurakuntayhtymä on tiedottanut, että sen MAURA Audit Oy:ltä tilaama selvitys luottokorttien käytöstä ja matkalaskuista on valmistunut. Selvityksen mukaan luottokorttiostot ja matkalaskut ovat suurimmaksi osaksi asianmukaisia. Puuttuvat tai puutteelliset tositteet viime vuodelta ovat euromääräisesti 7 685 euroa, ja ne ovat kasaantuneet muutamille kortinhaltijoille.

Selvitys vahvistaa yhtymän sisäisen tarkastuksen viime syksyisen havainnon, että laskujen hyväksyntäprosesseissa on ollut aukkoja ja että tositteiden säilyttämisessä ja selitteiden laatimisessa on paikoin merkittäviä puutteita.

Ulkopuolinen, riippumaton selvittäjä kävi läpi 50 johtajan, päällikön ja kirkkoherran luottokorttiostot ja matkalaskut vuodelta 2017. Teemu Laajasalon osalta käytiin läpi hänen pyynnöstään ja Helsingin seurakuntayhtymän päätöksellä luottokorttiostot ja matkalaskut vuosilta 2013–2017.

Selvityksessä käytiin läpi 1669 luottokorttitapahtumaa ja 197 matkalaskua vuodelta 2017. Kaikkiin ostotapahtumiin saatiin viimeistään selvityksen kuluessa asianmukainen selitys.

Kaikkiin ostoihin löytyi selitys

Helsingin seurakuntayhtymän työntekijöistä noin 600:lla on työnantajan luottokortti. Vuonna 2017 niillä tehtiin ostoja noin 924 700 euron arvosta.

”Nyt tutkituista luottokorttiostoista kolmannen osapuolen antamia tositteita kuten ostoerittelyn sisältäviä kuitteja jäi puuttumaan 7 685 euron arvosta. Näistä kaikkiin saatiin tarkastuksessa asianmukaiset selitykset. Puuttuvat tositteet ovat keskittyneet puolelle kymmenelle henkilölle”, sanoo tarkastustoimikunnan puheenjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Pertti Sundberg.

Sundberg korostaa luottamusta ja muistuttaa, että totuudellisuus on yksi Helsingin seurakuntien arvoista.

”Luotamme, että kuittiin ja matkalaskuihin kirjoitetut tiedot sekä nyt tehdyssä tarkastuksessa annetut tiedot – esimerkiksi osallistujista ja tilaisuuden luonteesta – pitävät paikkansa. Jos jokin viittaisi siihen, että merkinnöissä on väärää tietoa, yksittäinen ostotapahtuma tai tilitys otettaisiin vielä tarkempaan tutkintaan”, Sundberg sanoo.

Ns. lähipiiriselvitys – esimerkiksi töiden tai palvelujen mahdollinen tilaaminen omalta tai perheenjäsenen yritykseltä – ja muita sidonnaisuuksia koskeva selvitystyö on vasta käynnistymässä, eivätkä ne kuuluneet tähän toimeksiantoon.

Laajasalo antoi ostoistaan selitykset

Julkisessa keskustelussa luottokorttiselvitykset on liitetty yhtymänjohtajana 1.1.–30.10.2017 sekä vuosina 2013–2017 Kallion kirkkoherrana toimineeseen Teemu Laajasaloon.

”Laajasalon luottokortti- ja matkalaskut käytiin läpi vuodilta 2013–2017. Luottokorttiostoja oli tuolla jaksolla yhteensä 351. Kolmelta viime vuodelta kuitteja oli poikkeuksellisen paljon hukassa. Kahdessa majoituksessa kustannus oli ollut liian korkea. Tarkastuksessa ei ole näitä kahta tapahtumaa lukuun ottamatta todettu poikkeuksellisia ostoja, ja tarkastuksen mukaan selvitykset ovat riittävät ja asianmukaiset”, Pertti Sundberg sanoo.

MAURA Audit Oy haastatteli Teemu Laajasaloa erikseen vielä hänen lähettämiensä lisäselvitysten jälkeen.

Laajasalo ilmoitti tammikuussa maksavansa takaisin liian kalliista matkoista aiheutuneet kulut ja korvaavansa virheellisesti merkityn päivärahan.

Hyväksymiskäytäntöjä on selkiytetty

MAURA Audit Oy kiinnitti raportissaan huomiota muun muassa siihen, että joistakin majoittumisista on maksettu poikkeuksellisen korkeita hintoja ilman perusteita, ja että esimerkiksi osaa pienhankinnoista on vaikea todentaa ilman kuittia tai muuta fyysistä dokumenttia. Esille nousivat myös ohjeiden puutteet ja epäselvät tarkastus- ja hyväksymiskäytännöt. Havainnot ovat linjassa yhtymän oman sisäisen tarkastuksen viime vuonna tekemän selvityksen kanssa.

”Tarkensimme luottokortinkäytön ohjeistusta joulukuussa 2017. Edustamista, vieraanvaraisuutta ja henkilöstön muistamista koskeva uusi ohjeistomme on menossa yhteisen kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvostojen hyväksyttäväksi nyt maaliskuussa. Läpinäkyvyyttä lisätään myös johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksilla”, yhtymän johtaja Juha Rintamäki sanoo.

Rintamäki lupaa, että Helsingin seurakuntayhtymässä selkiytetään myös taloushallinnon prosesseja. Yhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä vastaa taloushallinnosta ja rahatoimesta. Kirkkolain mukaan seurakuntayhtymän on hoidettava rahatointa, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta koskevat asiat. Helsingin seurakunnat päättävät kuitenkin itse talousarviossa seurakunnille myönnetyistä talousarviorahojen käytöstä.

Seurakuntien operatiivisesta toiminnasta ja taloudesta vastaa kukin kirkkoherra itse. Maksuliikenteestä ja sen valvonnasta sekä kirkkoherrojen luottokorttilaskujen hyväksynnästä ja matkalaskutilityksistä vastaa seurakuntayhtymän hallintotoimisto.

Juha Rintamäen mukaan hyväksymisketjussa on vielä kehitettävää esimerkiksi loma-aikojen sijaistamisten osalta. ”Yksi yli -periaatteen tulee toteutua kaikissa tilanteissa. Tarkastamme prosessit kaikilta osin. Lisäämme esimiesten koulutusta, ja varmistamme, että jokainen kortinhaltija, asiatarkastaja ja hyväksyjä todistettavasti ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa – myös sen, että kuitit pitää säilyttää erityisen huolella ja tositteet ovat täsmällisiä.”

Lisätietoa: Pertti Sundberg, tarkastustoimikunnan pj., p.050 423 3838 sekä Juha Rintamäki, yhtymänjohtaja, kirkkoherra, p. 050 593 1944 

Yhteydenottopyynnöt: Viestintä, Helsingin seurakunnat, p. 09 2340 2237