Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon eläkerahasto ylitti tuottotavoitteensa vuonna 2017

Julkaistu 01.02.2018

Kirkon eläkerahastolle vuosi 2017 oli tuotoltaan erittäin hyvä. Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvo nousi 1,54 miljardiin euroon ja sijoitussalkku tuotti 9 prosenttia. Salkun reaalituotto 8,4 prosenttia ylitti sijoitussuunnitelmassa asetetun 3,5 prosentin reaalituottotavoitteen. Eläkerahaston pitkän aikavälin nettotuotto (1991–2017) pysyi edelleen hyvänä, ollen vuoden lopussa 8,2 prosenttia.

Vuosi 2017 oli sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta erittäin vahva vuosi. Paras omaisuusluokka oli osakkeet. Tämän taustalla oli suurimpien keskuspankkien historiallisen elvyttävä rahapolitiikka sekä vahvana jatkunut globaali talouskasvu, joka näkyi yhtiöiden voimistuvana tuloskasvuna kaikilla markkinoilla.

Osakesijoitukset tuottivat 13,1 prosenttia, korkosijoitusten tuotto oli 3,9 prosenttia ja vaihtoehtoiset sijoitukset tuottivat 9,8 prosenttia. Eläkerahaston sijoituksista noin 43 prosenttia oli vuoden lopussa osakesijoituksia, noin 34 prosenttia korkosijoituksia ja noin 23 prosenttia vaihtoehtoisia sijoituksia.

Eläkerahasto sijoittaa vastuullisesti

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisen sijoittamisen avulla eläkerahasto varmistaa sijoituksilleen hyvän tuoton sekä sijoitusriskien tehokkaan hallinnan. Eläkerahasto ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Eläkerahaston kaikki osake- ja korkovarainhoitajat ovat allekirjoittaneet PRI:n (Principles for Responsible Investment) vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tämä tarkoittaa, että kaikki varainhoitajat ovat sitoutuneet huomiomaan ESG-näkökohdat sijoitusprosessissaan ja kehittämään vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään. Eläkerahasto raportoi toimintansa edistymisestä vuosittain PRILinkki avautuu uudessa välilehdessä:lle.

Ilmastonmuutos on ollut yksi vastuullisen sijoittamisen keskeinen teema kirkon eläkerahaston toiminnassa viime vuonna. Ilmastonmuutostyöskentelyyn on liittynyt erityisesti uusien matalahiilisten ja uusiutuvan energian rahastojen hankinta. Lisäksi eläkerahasto on liittynyt uuteen ilmastoaloitteeseen sekä laajentanut hiilijalanjälkiraportointia yrityslainarahastojen puolelle.

Kirkon eläkerahaston historia alkoi vuonna 1991, kun kirkon eläkejärjestelmässä siirryttiin osittain rahastoivaan eläkemaksujärjestelmään. Kirkon eläkerahasto (KER) eriytettiin 1.1.2016 kirkon keskusrahastosta ja sen tavoitteena on tasata Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eläkemenoja. KER vastaa kirkon eläkevarojen sijoittamisesta ja tasaa seurakuntien eläkemaksujen kehitystä.

Lisätiedot:
Eläkerahasto 
Vastuullinen sijoittaminen
Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Ira van der Pals, sijoitusjohtaja, p. 050 301 7980