Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Positiivinen oikaisu joulukuun kirkollisverotilityksissä

Julkaistu 18.12.2017

Verohallinto tilittää työnantajilta saamansa ennakonpidätykset kuukausittain veronsaajille, joita ovat valtio, kunnat, Kela ja seurakunnat – tarkemmin sanottuna seurakuntataloudet. Tilitysten jaossa veronsaajien kesken käytetään niin kutsuttuja jako-osuuksia, joiden laskennassa hyödynnetään sekä toteutuneita verotustietoja että arvioita tulevasta tulojenkehityksestä ja verotuksessa tapahtuvat muutokset.

Vuosittain tammikuussa vahvistetaan tilitysten jako-osuudet helmikuusta marraskuulle. Marraskuussa tarkistetaan kuluvan vuoden jako-osuudet vastaamaan paremmin todellista tilannetta. Koko vuotta koskeva oikaisu maksetaan tai veloitetaan veronsaajilta joulukuun verotilityksen yhteydessä. Yleensä oikaisut ovat olleet pieniä. Jako-osuuksien laskenta tehdään valtiovarainministeriössä.

Tänä vuonna tammikuussa tehty jako-osuuspäätös sisälsi virheitä, ja siksi lähes koko vuoden seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja liian vähän. Tilanne oikaistaan joulukuun tilityksessä, joka julkaistaan Veronsaajien verkkopalvelussa 22. joulukuuta. Tällöin myös selviää koko vuoden kirkollisverokertymä. Jako-osuuden muutos parantaa vuoden 2017 kirkollisverokertymää, vaikka se tulleekin jäämään viime vuoden tasoa pienemmäksi.

Perusteluna nyt tapahtuneelle vääristymälle valtiovarainministeriön edustajat kertoivat olleen menettelytavassa jako-osuusarviota alkuvuonna laskettaessa. Jako-osuuden laskenta perustuu viimeksi valmistuneen verotuksen otospohjaan. Tänä vuonna otoksessa olivat virheellisesti painottuneet hyvätuloiset veronmaksajat. Tämä vinoutunut otos oli puolestaan aiheuttanut sen, että helmikuusta voimassa ollut valtion jako-osuus oli arvioitu liian korkeaksi ja seurakuntien ja kuntien liian pieniksi.

Lisätietoja: 
Pasi Perander, taloussuunnittelupäällikkö, Kirkkohallitus, p. 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi