Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Suunnitelma tulevaisuustoimeksiantojen eteenpäin viemisestä ja palautekooste kirkolliskokoukselle

Julkaistu 10.10.2017

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli kokouksessaan 10.10.2017 tulevaisuuslinjausten etenemissuunnitelmaa, jonka valmistelussa kuultiin seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja tuomiokapituleja. Kirkkohallitus sai kirkolliskokoukselta toukokuussa kaikkiaan 17 kirkon organisaatiota uudistavaa ja seurakuntalaisten aktiivista roolia edistävää tehtävää valmisteltavaksi tai toteutettavaksi.

Suunnitelmassa kuvataan, miten ja millä aikataululla eri uudistuksia edistetään. Kirkkohallitus antaa kirkolliskokoukselle palautekoosteen ja etenemissuunnitelman ilmoituksena.

Palauteaineistoa tullaan hyödyntämään kokonaisuudessaan jatkotyöskentelyn aikana.

Kirkkohallitus teki seurakunnille, seurakuntayhtymille ja tuomiokapituleille laajan kyselyn kirkon tulevaisuuteen liittyvistä uudistuksista kesä-syyskuussa. Kyselyn vastausprosentti oli 64.

Kyselyn tuloksista lähetetään erillinen tiedote täysistuntotiedotteen jälkeen.
Etenemissuunnitelma tiedotteen liitteenä. 

Lisätiedot:
Kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot eritysavustaja Anneli Vartiaisen kautta, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi
Kyselyn tulokset: projektipäällikkö Terhi Kaira, Kirkkohallitus, p. 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi

Kirkolliskokoukselle esitys Ahvenmaa-komitean 2013 loppumietinnöstä – Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen

Kirkkohallituksen täysistunto antaa kirkolliskokoukselle esityksen Ahvenanmaan-komitean 2013 loppumietinnöstä - Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen. Oikeusministeriö pyysi kirkkohallitukselta lausuntoa mietinnöstä kesäkuussa.

Mietinnössä ehdotetaan, että kirkkolaki ja muu uskonnollisia yhdyskuntia koskeva eduskunnalle kuuluva lainsäädäntövalta voitaisiin siirtää Ahvenanmaalle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli asiaa elokuussa, ja antoi lausunnon oikeusministeriölle. Lausunnossaan kirkkohallitus edellyttää, että valmistelua jatkava ministeriö tulee varaamaan kirkolliskokoukselle tilaisuuden antaa asiasta lausuntonsa.

Kirkkohallituksen antaman lausunnon mukaan lakiluonnosta tulisi muokata tavalla, jossa otetaan huomioon Suomen perustuslain 76 §:n turvaama kirkon autonominen asema ja kirkolle kuuluva kirkkolainsäädännön yksinomainen aloitevalta.

Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle pohjautuu kirkkohallituksen antamaan lausuntoon siten, että kirkolliskokous voi tarvittaessa täydentää, täsmentää tai muokata aiempaa lausuntoa.

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, kirkkohallitus, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkon kulttuuriperintöstrategia ja toimenpideohjelma hyväksyttiin

Täysistunto hyväksyi kirkon kulttuuriperintöstrategian sekä siihen kuuluvan toimenpideohjelman ”Kirkollinen kulttuuriperintö kuuluu kaikille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuriperintöstrategia vuoteen 2024”.

Strategia koskee kirkon koko kulttuuriperintöä, aineellista ja aineetonta perintöä. Strategiassa ja toimenpideohjelmassa nähdään kirkollinen kulttuuriperintö merkittävänä osana Suomen kansallista kulttuuriperintöä sekä kiinteänä osana kirkon toimintaa. Se kuuluu kirkon kaikkiin työmuotoihin ja on osa elävää ja eteenpäin katsovaa toiminnallisuutta.

Strategiassa korostetaan seurakuntien, yhteisöjen ja yksiköiden merkitystä kulttuuriperinnön vaalijoina ja välittäjinä sekä kirkon elävän perinnön ylläpitäjinä ja tuottajina.

Lisätiedot:
kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto, kirkkohallitus, p. 040 642 8404, saana.tammisto@evl.fi

Kirkkohallituksen täysistunnon kokousmateriaalit ovat nähtävissä Domus-verkkopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutisen liitteet