Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kysely: Virka- ja hallintoterminologian uudistaminen saa kirkossa kannatusta

Julkaistu 20.09.2017

Kirkkohallitus on tehnyt seurakunnille, seurakuntayhtymille ja tuomiokapituleille laajan kyselyn kirkon tulevaisuuteen liittyvistä uudistuksista kesä-syyskuussa 2017. Yksi kyselyn osio koski kirkon virka- ja hallintoterminologiaa. Kysely toimii taustamateriaalina, kun kirkolliskokoukselle laaditaan myöhemmin selvitys virka- ja hallintoterminologian uudistamisesta.

Tuomiokirkosta katedraaliksi ja kirkkoherrasta seurakunnan johtajaksi

Kyselyssä vastaajia pyydettiin valitsemaan annetulta listalta sellaiset termit, jotka vaatisivat vastaajien mielestä uudistamista. Lisäksi vastaajat saivat kertoa oman ehdotuksensa korvaavaksi nimikkeeksi. Moni vastaajista tiedosti muutostarpeita, mutta ei keksinyt uusia termejä vanhojen tilalle. Toisaalta 49 prosenttia kyselyyn vastanneista arvioi, että kaikki nykyisen virka- ja hallintoterminologian nimikkeet ovat edelleen hyviä ja käyttökelpoisia.

Alla olevassa taulukossa on eritelty termit, joihin kyselyyn vastanneet olivat tyytymättömiä sekä vastanneiden ehdottamia korvaavia termejä (suluissa ehdottajien lukumäärä. Mikäli ehdottajia on vain yksi, nimikettä ei ole mainittu).

Nimike Tyytymättömien osuus vastanneista Korvaava termi
tuomiokapituli 41 % piispan toimisto (22), kapituli (21), hiippakuntatoimisto/hiippakuntakanslia/hiippakuntavirasto (16), hiippakuntakeskus (5), hiippakuntahallitus (4), kirkon aluekeskus (2), kirkon aluetalo (2)
tuomiorovasti 33 % hiippakuntarovasti (11), johtava rovasti (5), katedraaliseurakunnan johtaja/kirkkoherra (3), varapiispa (3), hallintorovasti (2) katedraalirovasti (2)
tuomiokirkko 33 % katedraali (22), piispan kirkko/piispan kotikirkko (20), hiippakuntakirkko (10), pääkirkko (3), suurkirkko (2)
tuomiokirkkoseurakunta 30 % katedraaliseurakunta (9), keskusseurakunta (5), piispan seurakunta (5), pääkirkkoseurakunta (3), hiippakuntaseurakunta (3), erityistermiä ei tarvita (3), suurkirkkoseurakunta (2)
kirkkoherra 22 % seurakunnan/paikallisseurakunnan johtaja (18), johtava pappi/pastori (15), rovasti (10), kirkkopaimen (9), arkkipastori (2)
lääninrovasti 21 % aluerovasti (23), nimikettä ei tarvita (3), rovastikunnan johtaja (3), maakuntarovasti (2)
hiippakuntadekaani 18 % pääsihteeri (6), kehittämis- ja koulutuspäällikkö (2), hiippakuntarovasti (2)
kappeliseurakunta 8 % alueseurakunta (8), seurakunta (5)
kirkkohallitus 7 % Kirkon talo (4), kirkon keskustoimisto (2), kirkon palvelukeskus (2), kirkollistoimisto (2)
seurakuntayhtymä 6 % X-alueen (esim. Lahden) seurakunnat (5), seurakuntien keskus (3), seurakuntaliitto (2)

Lisäksi vastaajat ehdottivat selvitettäväksi seuraavien termien korvaamista: kappalainen, kirkkoherranvirasto, keskusrekisteri, seurakuntamestari.

Kyselyyn vastasi seurakunnissa kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto, seurakuntayhtymissä yhteinen kirkkoneuvosto ja hiippakunnissa hiippakuntavaltuusto tai tuomiokapituli. Kyselyn vastausprosentti oli 64.

Kysely on osa kirkolliskokouksen keväällä 2017 kirkkohallitukselle antamaa laajaa toimenpiteiden kokonaisuutta, jolla tähdätään kirkon organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen.

Lisätiedot:
projektipäällikkö Terhi Kaira, Kirkkohallitus, p. 050 326 3012, terhi.kaira@evl.fi