Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus perustaa Kirkon tasa-arvopalkinnon

Julkaistu 19.09.2017

Kirkkohallitus päätti kokouksessaan 19.9.2017 perustaa Kirkon tasa-arvopalkinnon. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat muun muassa sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen, eettisten arvojen vahvistaminen ihmisten ja ihmisryhmien tasa-arvoisessa kohtelussa, ja pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio tasa-arvokysymyksissä.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle, seurakunnalle tai muulle yhteisölle.

Kirkkohallituksen täysistunto myöntää palkinnon joka toinen vuosi. Palkinnon saajalle annetaan kunniakirja ja rahapalkintona 5 000 euroa käytettäväksi palkinnan saajan valitsemaan kohteeseen tasa-arvotyössä.

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Pekka Huokuna, Kirkkohallitus, p. 050 566 6140, pekka.huokuna@evl.fi

Kirkkohallitus esittää seurakuntien perusmaksun säilyttämistä 7,5 prosentissa

Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2018–2020 hyväksyttiin esitettäväksi marraskuun kirkolliskokoukselle.

Kirkon keskusrahasto saa pääosan tuloistaan seurakunnilta seurakuntamaksuina. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnilta perittävä perusmaksu vuosina 2018–2020 säilyy 7,5 prosentin suuruisena. Perusmaksulla rahoitetaan kirkon yhteistä toimintaa.

Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion rahoituksen suuruus on 114 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen suuruus oli 114 miljoonaa euroa myös vuosina 2016 ja 2017. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti, mutta indeksikorotus on toistaiseksi jäädytetty.

Esitykseen sisältyy kaksi aloitetta. Aloitteet koskevat Turunmaan saaristossa sijaitsevien kappeleiden toiminnan tukemista sekä hengellisen ohjauksen ja retriittitoiminnan kehittämistä Itä-Suomessa.

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus, p. 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Kirkkohallitus hyväksyi päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi hiippakuntien vuoden 2018 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet. Hiippakuntien tuomiokapituleille annettiin oikeus määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.

Suurin kolehtikohderyhmä on lähetystyö ja kansainvälinen diakonia. Kirkon strategian mukaisesti on aiempaa enemmän painotettu spiritualiteetin ja hengellisen elämän tukemiseen tähtääviä kohteita.

Lisätietoja:
kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkkohallitus, yhteydenotot: erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Harkinnanvaraisia avustuksia seurakunnille myönnettiin 500 000 euroa

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi harkinnanvaraisia avustuksia seurakunnille yhteensä 500 039 euroa. Harkinnanvarainen avustus on tarkoitettu tilapäiseen apuun.

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Leena Rantanen, Kirkkohallitus, p. 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Yhteisvastuukeräyksen 2018 teema on ruokaturva

Yhteisvastuun keräystoimikunta on kokouksessaan 23.1.2017 tehnyt esityksen, että vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen teemana olisi ”Ruokaturva”. Keräys tullaan toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Kirkkohallituksen Yhteinen keittiö –kärkihankkeen sekä Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen työn kanssa.

Kirkkohallituksen täysistunto kannatti esitystä.

Lisätiedot:
johtaja Pekka Rehumäki, Kirkkohallitus, p. 040 1426 673 , pekka.rehumaki@evl.fi

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän perustetaan

Kirkkohallituksen täysistunto päätti, että Utsjoen seurakunnan ja Inarin seurakunnan alueista muodostetaan Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä 1.1.2018 alkaen.

Seurakuntayhtymän perustamisen taustalla ei ole kuntaliitosta. Seurakuntien päätökset perustuvat seurakuntien neuvottelemaan sopimukseen. Muutosprosessin taustalla ovat Utsjoen seurakunnan taloudelliset vaikeudet.

Lisätiedot:
taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, Kirkkohallitus, p. 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi

Loviisanseudun seurakuntayhtymään uusia seurakuntia

Loviisan suomalainen seurakunta, Lapinjärven suomalainen seurakunta ja Ruotsinpyhtään seurakunta lakkautetaan 31.12.2018. Tammikuun 1. päivänä 2019 perustetaan Agricolan suomalainen seurakunta -niminen seurakunta, jonka alueena on Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alue.

Loviisan ruotsalainen seurakunta, Pernajan seurakunta, Liljendalin seurakunta ja Lapinjärven ruotsalainen seurakunta lakkautetaan 31.12.2018. Tammikuun 1. päivänä 2019 perustetaan Agricolan ruotsalainen seurakunta (Agricola svenska församling) -niminen seurakunta, alueena on Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alue.

Molemmat uudet seurakunnat kuuluvat Loviisanseudun seurakuntayhtymään.

Lisätiedot:
taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, Kirkkohallitus, p. 050 3496 902, pasi.perander@evl.fi

Kirkkohallituksen täysistunnon kokousmateriaalit ovat nähtävissä Domus-verkkopalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.