Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous päätti jumalanpalvelusyhteisöistä ja ehtoollisvieraanvaraisuudesta

Julkaistu 06.09.2017

Selvitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vihkioikeudesta luopumisesta ja avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkon identiteetille luovutettiin piispainkokoukselle keskiviikkona 6.9.2017.

Selvityksen taustalla on kirkolliskokouksen edustaja-aloite, jossa esitettiin selvitystä vihkioikeudesta luopumisesta. Tammikuussa 2017 piispainkokous päätti laatia kirkolliskokouksen pyytämän selvityksen, niin että kartoitetaan myös avioliittoon vihkimisen merkitystä kirkon identiteetille ja siitä millaisia vaihtoehtoja kirkolla on edessään. Taustaselvityksen tekijäksi kutsuttiin professori emerita Eila Helander.

Piispainkokous merkitsi selvityksen saaduksi ja keskusteli selvityksestä. Asian käsittely jatkuu seuraavassa piispainkokouksessa 11.10. Helsingissä.

Selvityksestä on erillinen uutinenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Selvitys vihkioikeudesta luopumisesta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa).

Suositukset seurakunnan ja sen alueella toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen yhteistyölle

Evankelis-luterilaisen kirkon ja seurakuntien jumalanpalveluselämän rinnalle on muodostunut muita jumalanpalvelusyhteisöjä, jotka piispainkokouksen työryhmän tekemän selvityksen mukaan ovat tehneet kirkkomme jumalanpalveluselämästä entistä monimuotoisempaa. Sen pohjalta piispainkokous päätti antaa suositukset seurakuntien yhteistyöstä sen alueella toimivien jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa.

Seurakuntia kannustetaan kehittämään jumalanpalveluselämää yhteisölliseksi, osallistavaksi, kieleltään eläväksi ja vieraanvaraiseksi. Herätysliikkeet, järjestöt ja muut jumalanpalvelusyhteisöt voivat myötävaikuttaa seurakunnan hengellisen elämän rikastumiseen.

Suosituksen mukaan seurakunnan ja jumalanpalvelusyhteisön tulee laatia kirjallinen sopimus jumalanpalveluselämän toteuttamisesta. Olennaista on, että ketään ei syrjitä sukupuolen, vakaumuksen tai virkanäkemyksen vuoksi.

Kirkkoherran johdolla tulee pyrkiä siihen, että jumalanpalvelusyhteisöt jäsentyvät osaksi seurakuntien hengellistä elämää. Seurakunnan jumalanpalveluselämästä vastuullisena kirkkoherran tulee myös olla tietoinen, ketkä toimittavat jumalanpalveluksia seurakunnan alueella toimivissa jumalanpalvelusyhteisöissä.

Muiden kirkkojen jäsenten osallistuminen ehtoolliseen

Monikulttuuristumisen, ekumeenisten avioliittojen sekä kirkkojen välisten suhteiden kehittymisen myötä luterilaisissa messuissa käy yhä useammin muiden kirkkojen jäseniä. Kirkolliskokous muutti marraskuussa 2016 kirkkojärjestystä niin, että piispainkokous voi antaa tarkempia ohjeita, millä edellytyksillä muun kristillisen kirkon kastettu jäsen voi osallistua ehtoolliseen.

Ennen uusien ohjeiden antamista vain niiden kirkkojen jäsenet, joiden kanssa kirkollamme on virallinen sopimus ehtoollisyhteydestä, ovat voineet osallistua ehtoolliseen.

Piispainkokouksen mukaan myös muun kristillisen kirkon kastettu jäsen voi osallistua yksittäistapauksessa ehtoolliseen, jos hänellä on omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen ja hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta Kristuksen todellisen läsnäolon ja syntien anteeksiantamisen ateriana.

Papin tulee huolehtia siitä, että ehtoolliselle aikova ymmärtää, mitä ehtoollinen on ja mitä siihen osallistuminen merkitsee. Tällöin on otettava huomioon myös se, mitä toisen kirkon jäsenen kirkko opettaa osallistumisesta luterilaiseen ehtoolliseen.

Päätöksestä saadaan vielä lausunto laintarkistustoimikunnalta, jonka jälkeen päätös voidaan hyväksyä lopullisesti.

Ohjeet vainajan tuhkauksen jälkeisestä hautauksesta

Tuhkaukset ovat lisääntyneet, ja yhä useammin omaiset pyytävät hautaan siunaamista vasta tuhkauksen jälkeen. Piispainkokous tarkensi kirkollisten toimitusten oppaassa olevaa ohjeistusta, joka koskee vainajan tuhkauksen jälkeen tapahtuvaa siunaamista.

Painavia syitä ennen siunaamista tapahtuvalle tuhkaukselle voivat olla maantieteellisen etäisyyden aiheuttama kohtuuton kuljetusmatka, terveyshaittojen ehkäiseminen tai muut painavat tapauskohtaiset syyt.

Esitys rippikoululaisten mahdollisuudesta osallistua ehtoolliseen rippikoulujakson aikana lähetettiin jatkovalmisteluun.

Piispainkokouksen suositus seurakunnissa toimivista jumalanpalvelusyhteisöistä ja ohjeet muiden kirkkojen jäsenten osallistumisesta ehtoolliseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:
Piispankokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p. 040 1425 189
Jumalanpalvelusyhteisöt: Piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. 050 380 3270