Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Porin Muutosterassilla istutettiin yli 1100 muutostoivetta

Julkaistu 14.07.2017

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomi 100 -juhlavuoden Muutosterassille SuomiAreenalla jätettiin sadan tunnin ympärivuorokautisen päivystyksen aikana yli 1100 muutostoivetta. Muutosterassi sulkeutui perjantaina iltapäivällä.

Terassille jätettyjen muutostoiveiden aiheet vaihtelivat isoista teemoista, kuten sotien lopettaminen tai rasismin poistaminen, pienempiin, kuten toive saada lisää leluautoja Porin kauppoihin. Toiveita ratkottiin päivittäin asiantuntijoiden Ratkaisupajoissa, joissa keskityttiin erityisesti työelämän, yhteisöllisyyden, radikaalin ääriajattelun ja nuorten kysymyksiin. Teemoja pohdittiin lisäksi iltaisin piispan ja ministerin keskusteluissa.

Ratkaisupajojen tulokset menevät osaksi pajoissa mukana olleiden järjestöjen ja organisaatioiden toimintaa ja hankkeita. Muutostoiveista twitteriin kerättyä materiaalia on jo kysytty myös tutkimusaineistoksi.

Viikon muutosterassisatoa MTV-lavalla perjantai-iltapäivänä purkamassa olleet ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen ja arkkipiispa Kari Mäkinen näkivät myös Muutosterassin itsessään osaksi ratkaisuna toiveisiin: Kirkon ja valtion ihmiset kohtasivat Muutosterassilla SuomiAreenan aikana pitkälti toista tuhatta kävijää.

”Kysymysten taustalla on usein kokonainen elämäntarina, ja nyt SuomiAreenalla oli taho, joka pystyi niitä kuuntelemaan”, arkkipiispa totesi. 

Kuunteleminen kuuluu demokratiaan

Pekkarinen ja Mäkinen kuvasivat ihmisten kuuntelemisen kuuluvan demokratiaan. Haaste on kuitenkin, millä tavalla keskustelu erilaisilta foorumeilta tulee todelliseksi osaksi päätöksentekoa. Pekkarinen totesi asiassa olevan haasteita.

”Esille tulee paljon sellaista, mitä voitaisiin tehokkaammin ottaa päätöksentekoon mukaan, vaikka kaikkea ei voikaan muuntaa lainsäädännöksi”, Pekkarinen sanoi. Hänen mukaansa valtiovallan pitäisi olla herkempi kuulemaan ihmisten tarpeita ja ottamaan ne huomioon esimerkiksi hallitusohjelmassa.

Muutosterassilta viesti kohtaamisen tarpeesta

Aito kohtaaminen ja läsnäolo nousivat ratkaisuiksi monissa viikon aikana esitetyissä kysymyksissä ja toiveissa.

Arkkipiispa Kari Mäkinen uskoo, että ihminen on aina kaivannut tulla tunnistetuksi ja kohdatuksi. Nopeatahtisessa maailmassa yksinäisyys on kuitenkin noussut entistä isommaksi haasteeksi. Arkkipiispa muistutti, että silloinkin on voitava tulla kohdatuksi ja tunnustetuksi, kun ei jostain syystä kykene antamaan aktiivista panosta yhteiskunnassa.

Arkkipiispa nosti omaksi muutostoiveekseen juuri sen, että muutoksen vyöryssä on kuultava nimenomaan hitaita ja hiljaisia. ”On kuultava erityisesti niiden ääntä, jotka eivät jaksa tai osaa pysyä mukana”, hän sanoi.

Pekkarisen oma muutostoive oli, että ketään ei jätetä, missään elämänkaaren vaiheessa.

”Olemme niin vauras kansantalous, että meillä on edellytykset huolehtia kaikista. Kysymys on siitä, kykenemmekö siihen asenteellisesti.” 

 

Muutosterassi oli Suomi 100 -juhlavuoden ja evankelis-luterilaisen kirkon 100 tuntia SuomiAreenalla avoinna ollut tila, jossa jokainen sai istuttaa muutostoiveensa paremman huomisen luomiseksi. Aloitteisiin etsittiin päivittäin ratkaisuja yhdessä asiantuntijoiden ja päättäjien voimin.

Kirkon SuomiAreena-kuvia on ladattavissa osoitteessa:

http://kuvapankki.evl.fi/Login.jsp?colID=3PnEkkdM

#armoa2017 #suomi100 #suomiareena #muutosterassi