Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous pyytää SLEYltä selvitystä ja korjaustoimia Kenian pappisvihkimyksestä

Julkaistu 29.05.2017

Piispainkokous pyytää lähetyksen perussopimukseen vedoten Suomen Luterilaista Evankeliumiyhdistystä (SLEY) antamaan selvityksen Kenian evankelis-luterilaisessa kirkossa tapahtuneesta pappisvihkimyksestä. SLEY on hakenut pappisvihkimyksen työntekijälleen yhteistyökirkosta, jonka virkakäsitys – käsitys siitä, kuka voi saada pappisvihkimyksen – poikkeaa Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta, jossa myös naisia vihitään papeiksi. Näin on syntynyt tilanne, jossa Kenian kirkon piispan kaitsennassa oleva henkilö toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestön työntekijänä Suomessa.

Yhdistystä pyydetään myös korjaamaan kirkon päätösten ja lähetystyön perussopimuksen vastainen toimintansa neljän kuukauden kuluessa ja informoimaan piispainkokousta tehdyistä toimenpiteistä lokakuun 2017 loppuun mennessä.

Luterilaisen maailmanliiton pääsihteeri Martin Junge esitti keväällä kyseisestä pappisvihkimyksestä huolensa arkkipiispa Kari Mäkiselle, sillä SLEYn toiminta voi lisätä jännitteitä Luterilaisen maailmanliiton jäsenkirkkojen kesken. SLEYltä tähän mennessä saatu selvitys ei ole tarjonnut riittävää pohjaa vastata Luterilaiselle maailmanliitolle. Lähetyksen perussopimuksen mukaan piispainkokous on se toimielin, joka arvioi sopijajärjestöjen toimintaa.

Lisätietoja: kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko, p. 050 5846 876.

Ohjeistus vainajan tuhkauksen jälkeen tapahtuvasta siunaamisesta työn alle

Piispainkokous keskusteli aloitteesta, joka koskee vainajan tuhkauksen jälkeen tapahtuvaa hautaan siunaamista. Tuhkaukset ovat lisääntyneet, ja yhä useammin omaiset pyytävät siunaamista vasta tuhkauksen jälkeen. Kirkollisten toimitusten oppaassa todetaan, että siunaaminen voi tapahtua tuhkaamisen jälkeen painavista syistä, joita ei kuitenkaan määritetä tarkemmin. Niukka ohje on aiheuttanut asiasta epätietoisuutta seurakunnissa ja hautaustoimistoissa.

Piispainkokous lähetti jatkovalmisteluun seurakunnille ja tuomiokapituleille annettavan suosituksen yhteistyöstä jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa sekä ohjeistuksen, joka koskee muiden kirkkojen jäsenten osallistumista ehtoolliselle yksittäistapauksissa.

Lisätietoja: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, p. puh. 050 3803 270.

Piispainkokous myönsi avustuksia ja teki esityksen kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuista ja tuista

Piispainkokous myönsi kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta 5 000 euroa World Student Christian Federationin järjestämälle ’A Youth Conference on Peace Building and Overcoming Violence in the Middle East’ -konferenssille sekä 20 000 euroa Christian Conference of Asialle lokakuussa Myanmarissa pidettävän Asia Mission Conferencen järjestelykuluihin.

Kirkon kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahaston tarkoituksena on erityisestä syystä tukea Luterilaisen maailmanliiton ja muiden ekumeenisten järjestöjen sekä niiden jäsenkirkkojen, sisarkirkkojen ja muiden yhteistyökumppaneiden tärkeiden ekumeenisten hankkeiden toteuttamista sekä työtä taloudellisin perustein.

Piispainkokous teki lisäksi esityksen kirkkohallituksen täysistunnolle kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen jäsenmaksujen ja erityisavustusten maksamisesta. Jäsenmaksuihin ja eritysavustuksiin on käytettävissä yhteensä reilut 700 000 euroa.

Lisätietoja: piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen, p.  040 1425 189.