Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon uudistamisen rakenneratkaisut hyväksyttiin

Julkaistu 04.05.2017

Kirkkohallitus sai 4.5.2017 kirkolliskokoukselta kaikkiaan 17 kirkon organisaatiota uudistavaa ja seurakuntalaisten aktiivista roolia edistävää tehtävää valmisteltavaksi tai toteutettavaksi. Kirkkohallitus esittää tehtävistä marraskuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tarkemman suunnitelman aikatauluineen.

Kirkkohallitus muun muassa selvittää siirtymistä virkasuhteista työsopimussuhteisiin. Lisäksi se tekee kirkolliskokoukselle esityksen hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ja suunnitelman kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi. Kirkkohallitus ryhtyy valmistelemaan myös esitystä siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää seurakunnan jäsenyyden muuttaessaan seurakuntayhtymän sisällä toisen seurakunnan alueelle.

Päätöksen pohjana toimi tulevaisuusvaliokunnan mietintö laajasta kirkon tulevaisuuskomitean vuonna 2016 valmistuneesta selvityksestä.

Lista kaikista kirkkohallituksen saamista kirkon uudistamiseen liittyvistä tehtävistä.

Avioliittokäsityksen laajentamisaloitteesta käytiin vilkasta keskustelua

Tiistaina 2.5. aloitettu lähetekeskustelu jatkui torstaina 4.5. Puheenvuoroja käytettiin 25 kappaletta. Pyydettyjä puheenvuoroja jäi käyttämättä 11. Lähetekeskustelua jatketaan perjantaina 5.5.

Edustaja-aloite esittää, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi. Samalla aloitteessa ehdotetaan, että perinteisellä tavalla avioliittoon suhtautuville turvataan mahdollisuus olla ja toimia kirkossa tasavertaisesti. Aloitteessa pidetään tärkeänä, etteivät erilaiset näkemykset avioliitosta muodostu kirkkoa jakavaksi tekijäksi.

Lähetekeskustelussa ratkeaa, lähetetäänkö aloite johonkin valiokuntaan vai jätetäänkö se raukeamaan.

Piispat antavat ohjeistuksen ehtoollisesta rippikoulussa

Kirkolliskokous lähetti piispainkokouksen valmisteltavaksi ohjeistuksen rippikoululaisten ehtoolliskäytännöistä. Ohjeistuksella selkiytetään ehtoollisen viettämistä esimerkiksi rippikoulun leirijaksolla myös sellaisissa tilanteissa, joihin muut seurakuntalaiset eivät voi osallistua. Tällä hetkellä rippikoululaiset voivat osallistua ehtoolliselle seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa rippikoulunsa opettajan kanssa.

Päätös pohjautui hiippakuntavaltuustoaloitteeseen.

Kirkko solmii yhteistyösopimuksen Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa

Kirkolliskokous hyväksyi yhteistyöasiakirjan Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Siinä sovitaan kirkkojen välisen yhteistyön jatkamisesta ja kehittämisestä tasavertaiselta pohjalta. Sopimuksessa pyritään muun muassa tukemaan sitä, että maasta toiseen muuttaneet Suomen ja Viron kirkkojen jäsenet löytävät uudelta asuinseudultaan seurakuntayhteyden.

Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomus sekä Kirkon eläkerahaston toimintakertomus hyväksyttiin

Kirkolliskokous hyväksyi Kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomuksen, Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätöksen ja Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksen. Samoin kirkolliskokous hyväksyi Kirkon eläkerahaston toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vuodelta 2016.

Vuosi 2016 oli Kirkon eläkerahaston ensimmäinen vuosi itsenäisenä julkisoikeudellisena oikeushenkilönä, sillä se eriytettiin Kirkon keskusrahastosta 1.1.2016.

Kirkolliskokouksen kevätistunto pidetään 2.–5.5.2017. Kirkolliskokousta voi seurata TwitterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä #kirkolliskokous. Kirkolliskokouksen täysistunnot videostriimataan 2.–5.5., lähetystä voi seurata osoitteessa sakasti.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkolliskokousedustajien esittelysivustoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Kirkolliskokouksen verkkosivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:
tiedottaja Essi Ylärakkola, p. 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
tiedotuspäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi