Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkolliskokous keskusteli aktiivisesti edustaja-aloitteista

Julkaistu 03.05.2017

Kirkolliskokous kävi keskiviikkona 3.5. lähetekeskusteluja edustaja-aloitteista. Talousvaliokuntaan lähetettiin aloitteet seurakuntien kiinteistömenojen saamisesta hallintaan sekä kirkon tietohallintohankkeita koskevasta selvityksestä.

Jäsenaloitteen kehittäminen puhutti

Kirkolliskokous lähetti hallintovaliokuntaan edustaja-aloitteen, jonka tavoitteena on kehittää kirkolle jäsenaloite samaan tapaan kuin valtion ylläpitämässä Kansalaisaloite.fi-palvelussa. Aloite lähetettiin hallintovaliokuntaan. Aloitteessa ehdotetaan, että 16 vuotta täyttäneet seurakuntalaiset voisivat tehdä jäsenaloitteita suoraan kirkolliskokoukselle yli hiippakuntarajojen.

Tällä hetkellä kirjallisia jäsenaloitteita hiippakuntavaltuustoille voivat tehdä vähintään 10 seurakuntalaisen ryhmät. Aloitteentekijöiden on kuuluttava samaan hiippakuntaan ja heidän on oltava vähintään 16-vuotiaita. Seurakuntalaisten aloitteet voivat nyt edetä hiippakuntavaltuustoista kirkolliskokoukseen, mikäli niiden päämäärä on muuttaa kirkkolakia.

Aloite Utsjoen seurakunnan itsenäisen aseman turvaamisesta sai kannatusta

Edustaja-aloite Utsjoen seurakunnan itsenäisen toiminnan turvaamisesta lähetettiin talousvaliokuntaan. Aloitteessa esitetään, että seurakunnan toimintaa tuettaisiin taloudellisin erityisjärjestelyin. Seurakunta on ajautunut talousvaikeuksiin Karigasniemen kappelin rakentamishankkeen kokonaiskustannusten ylityttyä. Talousvaikeuksien vuoksi Utsjoen ja Inarin seurakuntien välillä on vireillä yhdistymisprosessi.

Aloitteen mukaan Utsjoen seurakunnalla on pitkät juuret kirkon saamelaistyön kotipesänä sekä saamelaisten kirkolliseen ja hengelliseen elämään liittyvässä toiminnassa. Aloitteessa todetaan myös, että Utsjoen liittäminen Inarin seurakuntaan heikentäisi Utsjoen saamelaisten kielellisiä oikeuksia.

Saattohoitoa käsittelevä aloite jätettiin raukeamaan

Kirkolliskokous hylkäsi edustaja-aloitteen, jossa ehdotettiin muun muassa, että kirkolliskokous kannustaisi seurakuntia ja kirkkoa lähellä olevia yhdistyksiä lähtemään taustayhteisöiksi saattohoitokoteihin.

Useassa puheenvuorossa painotettiin, että seurakunnat tukevat jo nyt vahvasti ja ammattitaitoisesti saattohoidossa olevia potilaita sekä hoitohenkilökuntaa. Keskustelussa pidettiin tärkeänä, että kirkko osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun eutanasiasta ja laadukkaasta saattohoidosta.  

Keskustelu avioliittokäsityksen laajentamisesta siirtyy todennäköisesti perjantaille

Kirkolliskokouksessa aloitettiin tiistaina 2.5. lähetekeskustelu edustaja-aloitteesta, jossa ehdotetaan kirkon avioliittokäsityksen laajentamista. Aloite esittää, että kirkolliskokous päättää ryhtyä valmistelemaan tarvittavia muutoksia kirkon avioliittokäsityksen laajentamiseksi myös samaa sukupuolta olevia pareja koskevaksi.

Kirkolliskokouksen lähetekeskustelu jatkuu todennäköisesti perjantaina 5.5. tai jo torstaina 4.5. Lähetekeskustelussa ratkeaa, lähetetäänkö aloite johonkin valiokuntaan vai jätetäänkö se raukeamaan.

Kirkolliskokouksen kevätistunto pidetään 2.–5.5.2017. Kirkolliskokousta voi seurata TwitterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä #kirkolliskokous. Kirkolliskokouksen täysistunnot videostriimataan 2.–5.5., lähetystä voi seurata osoitteessa sakasti.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkolliskokousedustajien esittelysivusto
Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Kirkolliskokouksen verkkosivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja:
tiedottaja Essi Ylärakkola, p. 040 142 4897, essi.ylarakkola@evl.fi
tiedotuspäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
tiedottaja Petra Honkaranta-Siivari (3.5.), p. 040 142 5185, petra.honkaranta-siivari@evl.fi