Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Yhteinen keittiö tuo uudenlaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tuleviin maakuntiin

Julkaistu 29.03.2017

Yhteinen keittiö on STM:n rahoittama ja Kirkkohallituksen koordinoima kaksivuotinen hanke, jonka aikana perustetaan jokaiseen tulevaan maakuntaan vähintään kaksi matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, yhteistä keittiötä. Yhteisten keittiöiden tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen. Malli perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Toimijoina ovat esimerkiksi sosiaalitoimi, terveydenhuolto, seurakunnat, oppilaitokset ja järjestöt. Yhteisissä keittiöissä erilaisen ihmiset toimivat yhdessä. 

Hanke käynnistetään viidellä pilottipaikkakunnalla: Tampere, Seinäjoki, Lahti, Porvoo ja Vihti. Syksystä 2017 lähtien hanke laajenee kaikkiin tuleviin maakuntiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen kaikki asukkaat. Tavoitteena on, että erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden osalta heikommassa asemassa olevat väestöryhmät saavat Yhteisen keittiön kautta osallistumisen mahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

”Ihmiset kaipaavat matalan kynnyksen paikkoja, joissa toteutuu yhteisöllisyys ja vertaistuki ja joilla voidaan ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Yhteinen keittiö -hanke on syntynyt vastauksena tähän tarpeeseen. Yhteisissä keittiöissä opetellaan yhdessä ruuan laittamista, syödään ja toimitaan yhdessä. Yhteisten keittiöiden kävijät eivät ole passiivisia avun vastaanottajia, vaan osallistuvat toimintaan, mikä auttaa toimintakyvyn säilymisessä ja kuntoutumisessa. Parhaimmillaan se voi jopa katkaista syrjäytymiskierteen.”, toteaa Yhteinen keittiö –hankkeen projektipäällikkö Jaana Alasentie Kirkkohallituksesta.

Keskeistä hankkeessa on myös paikallisten toimijoiden uudenlainen yhdessä tekemisen malli. Niukkojen resurssien aikana on tärkeää, että asioita tehdään yhdessä ja vältetään päällekkäisasiakkuuksia. Yhteisen keittiön tarkoituksena on luoda uusi toimintakulttuuri, joka perustuu useiden toimijoiden yhdessä tekemiseen. Toimijoina ovat esimerkiksi sosiaalitoimi, terveydenhuolto, seurakunnat ja järjestöt”, sanoo Jaana Alasentie.

Hankkeen tavoitteena on perustaa vähintään 36 yhteistä keittiötä siten, että jokaisessa tulevassa kahdeksassatoista maakunnassa on vähintään kaksi yhteistä keittiötä. Toiminta käynnistyy ruuhka-Suomesta, josta se laajenee koko maahan.

Hankkeen aloitusseminaari järjestetään 3.4.

Hankkeen valtakunnallinen aloitusseminaari järjestetään 3.4. Aloitusseminaari on tarkoitettu hankkeen toimijoille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille, medialle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa ovat mukana mm. neuvotteleva virkamies Meri Larivaara Sosiaali- ja terveysministeriöstä, köyhyystutkija Maria Ohisalo Itä-Suomen yliopistosta, kehittämispäällikkö Liisa Björklund Me-säätiöstä, pääsihteeri Marianne Heikkilä ja kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä Marttaliitosta sekä erityisasiantuntija Ellen Vogt Kuntaliitosta. Seminaari järjestetään Helsingissä Kirkkohallituksen tiloissa ma 3.4.2017 klo 13-16 (os. Eteläranta 8, Helsinki).

Yhteinen keittiö –hanke on osa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta –kärkihanketta. Yhteinen keittiö -hanketta rahoittaa STM. Kirkkohallitus hallinnoi hanketta valtakunnallisena vastuutoimijana. Paikallisina tahoina on mm. seurakuntia, kuntia, oppilaitoksia ja järjestöjä. Kaksivuotisen hankkeen päättyessä toiminta jatkuu olemassa olevissa yhteisissä keittiöissä.

Lisätietoja:
projektipäällikkönä Jaana Alasentie, p. 040 688 1474, Kirkkohallitus
asiantuntija Tiina Saarela, p. 050 344 8573, Kirkkohallitus
sähköposti: yhteinenkeitto.hanke@evl.fi
Aloitusseminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen

.