Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus käsittelee arkkipiispan ja Turun piispan vastuualueiden uudelleenjakoa

Julkaistu 17.03.2017

Tiistaina 21.3.2017 kirkkohallituksen täysistunto saa käsiteltäväkseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin esityksen arkkipiispan ja arkkihiippakunnan piispan vastuualueen muutoksesta.

Esityksenä on, että arkkipiispan vastuualueeseen kuuluisivat jatkossa vain Turun tuomiorovastikuntaan kuuluvat seurakunnat, muut arkkihiippakunnan seurakunnat kuuluisivat piispan vastuualueeseen. Mikäli täysistunto puoltaa muutosta, se etenee kirkolliskokoukselle.

Kirkon tiedotuskeskuksen nimi esitetään muutettavaksi Kirkon viestinnäksi vuoden 2018 alusta. Mikäli täysistunto puoltaa nimimuutosta, lopullinen nimimuutos edellyttää vielä kirkolliskokouksen päätöksen kirkkohallituksen ohjesäännön muutoksesta.

Kirkkohallitus tulee esittämään kirkolliskokoukselle kirkkolain 6§:n muuttamista sellaiseksi, että lakiin omaksutaan muutokset, jotka soveltuisivat kirkon viranhaltijoille ja tulisivat vastaamaan kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin. 

Kirkkohallitus saa hyväksyttäväkseen kirkkohallituksen ja hiippakuntien vuosikertomuksen 2016, Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomuksen 2016, vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen sekä Kirkon ulkosuomalaistyönstrategian vuoteen 2020.

Kirkkohallituksen henkilöstötilinpäätös 2016 sekä Kirkon eläkerahaston sijoitussuunnitelma 2017 annetaan täysistunnolle tiedoksi.

Esityslista Domus-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä