Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Suomen uskontojohtajat ja ihmisoikeustoimijat: Unkarin turvapaikkapolitiikka on epäinhimillistä ja tuomittavaa

Julkaistu 09.03.2017

Suomen uskontojohtajat sekä ihmisoikeustoimijat ovat syvästi huolissaan Unkarin parlamentin turvapaikanhakijoita koskevista päätöksistä. Yhteisen kannanoton mukaan päätökset loukkaavat selkeästi ihmisoikeuksia ja ovat näin eettisesti tuomittavia.

Suomen uskontojohtajien lisäksi kannanoton ovat 9.3.2017 allekirjoittaneet Amnesty International, Ihmisoikeusliitto, Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta sekä Helsingin Diakonissalaitos.

Kannanotto kokonaisuudessaan:

”Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustellaan terrorismiuhalla. Käytännössä päätös johtaa kaikkien Unkariin saapuneiden turvapaikanhakijoiden automaattiseen vapaudenriistoon Serbian vastaisella rajalla sijaitsevilla konttileireillä.

Päätös koskee myös lapsia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Automaattinen vapaudenriisto pelkästään sen vuoksi, että henkilö hakee kansainvälistä suojelua, on vastoin sekä Unkarin kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita että EU-oikeutta. Unkarin menettely uhkaa johtaa myös turvapaikanhakijoiden palautuksiin ilman pääsyä oikeudenmukaiseen turvapaikkamenettelyyn.

Kansainvälisen oikeuden mukaan säilöön ottaminen ei saa olla mielivaltaista ja automaattista, vaan henkilöllä on oltava oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin vapaudenmenetyksen yhteydessä. Turvapaikanhakijoiden säilöönottoa voidaan käyttää vain viimesijaisena keinona, mikäli se on ehdottoman tarpeellista. Lapsia ei tule ottaa säilöön pelkästään maahanmuuttoon liittyvistä syistä.

Näin selkeää ihmisoikeuksien loukkaamista ja hädässä olevien ihmisten kaltoinkohtelua maan raja-asemilla pidämme eettisesti tuomittavana.”
 

Suomen Uskontojohtajat

 

Puheenjohtaja Yaron Nadbornik

Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvosto

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 

Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

 

Piispa Teemu Sippo SCJ

Katolinen kirkko Suomessa

 

Johtaja Atik Ali

Suomen Islam-seurakunta, USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja

 

Varapuheenjohtaja Isra Lehtinen

Suomen Islamilainen Neuvosto ry

 

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Muut allekirjoittajat

Amnesty International, Suomen osasto ry

Toiminnanjohtaja Frank Johansson

 

Ihmisoikeusliitto

Pääsihteeri Kaari Mattila

 

Suomen Pakolaisapu

Toiminnanjohtaja Annu Lehtinen

 

Pakolaisneuvonta

Toiminnanjohtaja Pia Lindfors

 

Helsingin Diakonissalaitos

Toimitusjohtaja Olli Holmström

 

Lisätietoja: Mari Pöntinen, mari.pontinen@ekumenia.fi