Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Reformaation merkkivuoden ekumeeninen Luther-symposium on käynnissä Roomassa

Julkaistu 28.02.2017

Katolinen kirkko järjestää symposiumin Luther ja sakramentit. Katolista uudelleen lukemista ekumeenisesta näkökulmasta Roomassa Gregoriaanisen yliopiston tiloissa 27.2. - 1.3.2017. Symposium on luterilaisten ja katolilaisten ekumeenisen keskustelun kansainvälinen päätapahtuma reformaation 500-vuotismerkkivuonna.

Ykseyskardinaali Koch ja piispa Peura toimittivat vesperin

Symposium avattiin juhlavasti sunnuntaina vesperillä pyhän Ignatiuksen kirkossa. Ekumeenisesti huomionarvoista on, että sen toimitti kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston presidentti Kurt Koch yhdessä piispa Simo Peuran kanssa.

 Vesperin jälkeisessä avajaisluennossaan ”Katolinen kirkko ja reformaatio” kardinaali ilmaisi erityisen kiitollisuutensa siitä, miten suomalaisessa luterilais-katolisessa oppikeskustelussa on lupaavalla tavalla käsitelty teemaa ”kirkko, ehtoollinen ja virka.” Hän mainitsi myös näitä teemoja käsittelevän amerikkalaisen raportin.

Kochin esitelmän mukaan 50-vuoden teologisen dialogin tuloksena katolilaiset voivat nyt paremmin ymmärtää Lutherin huolta vanhurskauttamisopista ja luterilaiset puolestaan katolisen kirkon tilannetta myöhäiskeskiajalla. Aikanaan kirkon reformiyritykset eivät onnistuneet, ja siksi tuli reformaatio, joka pirstoi lännen kirkkoa. Tapahtumaketju johti 1600-luvulla veriseen 30-vuotiseen sotaan. Lutherin pyrkimys uudistaa kirkkoa evankeliumin valossa toteutui pitkälti Vatikaanin II kirkolliskokouksessa 1960-luvulla.

Koch näki ekumeenisen liikkeen jatkavan Lutherin näyn toteuttamista koko kirkon uudistamisesta Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja Jumalan sanan pohjalta. Hän painotti vuoden 1530 Augsburgin tunnustuksen merkitystä ykseyden säilyttämiseen viimeiseen asti tähdänneenä tunnustuksena. Hän toivoi tunnustuksen 500-vuotisjuhlasta 2030 muodostuvan sille kunniaa tekeväksi ekumeeniseksi merkkivuodeksi.

Kochin mukaan tärkeä tavoite on, että Yhteiselle julistukselle vanhurskauttamisopista muotoillaan jatkoksi Yhteinen julistus kirkosta, ehtoollisesta ja virasta. Tämä olisi merkittävä askel eteenpäin tiellä kohti kirkon näkyvää ykseyttä.

Symposiumin taustalla on yhteisymmärryksen kasvaminen sakramenttien asemasta Lutherin teologiassa. Lutheria pidettiin katolisessa teologiassa pitkään sakramenteista luopuneena. Osin tätä käsitystä edistivät myös protestantit. Nyt nähdään yhdessä, että Lutherin ajatus pelastuksesta yksin armosta uskossa Jeesuksen Kristuksen pelastavaan työhön tulee ymmärtää Raamatun pohjalta vanhurskauttamisen, uskon, sakramenttien ja viran vuorovaikutuksena. Symposiumissa kuullaan esimerkiksi piispa Jari Jolkkosen esitelmä Lutherin ehtoolliskäsityksestä sekä uskonopin kongregaation johtajan kardinaali Gerhard Ludwig Müllerin esitelmä aiheesta ”Kirkko vanhurskauttamisen paikkana”.

Teksti ja lisätiedot:
Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia Kirkkohallituksen ulkoasiain osasto, p. 050 594 1713. tomi.karttunen@evl.fi
Facebook Linkki avautuu uudessa välilehdessä