Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto käsittelee avioliitto-ohjeen siirtämistä täysistunnon ratkaistavaksi

Julkaistu 20.02.2017

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu tiistaina 21.2. Helsingissä. Täysistunto päättää, siirtääkö se ratkaistavakseen kirkkohallituksen virastokollegion tekemän päätöksen virastonhoidon ohjeiden avioliitto-ohjeesta. Siirtämistä on esittänyt täysistunnon jäsen Tarja Kantola, jonka mukaan virastokollegion käsittely ei riitä asian merkittävyyden vuoksi.

Virastokollegio päätti 2.2.2017 avioliitto-ohjeen päivittämisestä liittyen 1.3.2017 voimaan tulevaan avioliittolain muutokseen. Päivityksessä on selkiytetty esteiden tutkintaa ja kirkollisen vihkimisen edellytyksiä sekä avioliiton siunaamista koskevia ohjekohtia.

Mikäli kirkkohallituksen täysistunto päättää siirtää virastokollegion tekemän päätöksen täysistunnon ratkaistavaksi, se päättää esityksen mukaan myös siitä, kumotaanko virastokollegion päätös, muutetaanko sitä vai palautetaanko asia uudelleen virastokollegion käsiteltäväksi.

Täysistunnon esityslistalla on myös Kirkko, työ ja työttömyys -työryhmän raportti ja esitys toimenpiteiksi. Työryhmä on koonnut toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla pyritään vaikuttamaan erityisesti seurakuntien aktiivisuuteen työmahdollisuuksien tarjoajina.

Muita kokouksen esityslistalla olevia asioita ovat muun muassa kirkon keskusrahaston ja eläkerahaston toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2016 sekä esitys kirkkolain 6 luvun muuttamisesta. Esityksen taustalla ovat kilpailukykysopimukseen liittyvät työ- ja virkasuhteisia koskevan lainsäädännön muutokset.

Tutustu esityslistaan Domus-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä