Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkon eläkerahasto ylitti tuottotavoitteensa vuonna 2016

Julkaistu 08.02.2017

Kirkon eläkerahastolle vuosi 2016 oli tuotoltaan erittäin hyvä. Eläkerahaston sijoitusten tuotto vuonna 2016 oli 7,9 prosenttia. Tuotto ylittää sijoitussuunnitelmassa asetetun kuuden prosentin tuottotavoitteen. Kirkon eläkerahaston tuotto oli erittäin hyvä verrattuna muihin eläketoimijoihin. Rahaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden 2016 päättyessä 1,4 miljardia euroa.

Eläkerahaston pitkän aikavälin nettotuotto (1991–2016) pysyi edelleen hyvänä, ollen vuoden lopussa 8,1 prosenttia. Osakesijoitukset tuottivat 10,2 prosenttia, korkosijoitusten tuotto oli 6,5 prosenttia ja muut sijoitukset tuottivat 6,5 prosenttia.

Eläkerahasto sijoittaa vastuullisesti

Kirkon eläkerahasto on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Vastuullisen sijoittamisen avulla eläkerahasto varmistaa sijoituksilleen hyvän tuoton sekä sijoitusriskien tehokkaan hallinnan. Eläkerahasto ottaa kaikessa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Eläkerahaston kaikki osake- ja korkopuolen varainhoitajat ovat allekirjoittaneet PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tämä tarkoittaa, että kaikki varainhoitajat ovat sitoutuneet huomiomaan ESG-näkökohdat sijoitusprosessissaan ja kehittämään vastuullisen sijoittamisen käytäntöjään. PRI-allekirjoittajana kirkon eläkerahasto on tehnyt vastaavanlaisen sitoumuksen ja raportoi toimintansa edistymisestä vuosittain PRI:lle. Eläkerahaston vastuullinen sijoitustoiminta saa PRI:n vertailussa erinomaisen arvion varainhoitajien arviointi-, valinta- ja seurantaprosessista.

Vuoden 2016 keskeisin vastuullisen sijoittamisen teema oli ilmastonmuutos. Eläkerahaston uusi ilmastonmuutosstrategia hyväksyttiin johtokunnassa 19. joulukuuta. Uudessa ilmastonmuutosstrategiassa eläkerahaston tavoite on johdonmukaisesti vähentää sijoitustoimintansa hiilijalanjälkeä yli ajan. Eläkerahasto käyttää useita eri ilmastonmuutostyökaluja sijoitustensa hiilijalanjäljen vähentämiseksi.

Kirkon eläkerahasto vastaa kirkon henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta. Eläkkeet rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä maksuilla.

Lisätiedot:
Ira van Gilse van der Pals, sijoitusjohtaja, p. 050 301 7980
Kirkon eläkerahastoLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
PRI Linkki avautuu uudessa välilehdessä