Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous päätti vihkioikeusselvityksen toteutuksesta

Julkaistu 26.01.2017

Piispainkokous käsitteli selvityksen tekemistä vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista vuoden ensimmäisessä kaksipäiväisessä kokouksessaan. Piispat linjasivat, missä laajuudessa ja miten selvitys vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista tehdään. Syksyn kirkolliskokous lähetti selvityksen tekemisen piispainkokoukselle yhteistyössä kirkkohallituksen kanssa.

Piispainkokous päätyi siihen, että selvitys vihkioikeudesta luopumisen vaikutuksista toteutetaan laajana kartoituksena avioliittoon vihkimisen merkityksestä kirkolle. Selvityksessä kartoitetaan myös, mitä vaihtoehtoja kirkolla on ja mitä vaikutuksia näillä voi olla.

Taustaselvityksen tekee piispainkokouksen kutsumana professori Eila Helander. Piispainkokous asetti taustaselvityksen tekijän tueksi ohjausryhmän, jonka jäseniksi nimettiin arkkipiispa Kari Mäkinen (pj.), kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkon tutkimuskeskuksen vs. johtaja Kimmo Ketola, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja ja piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen (siht.)

Selvityksen on tarkoitus valmistua 31.10.2017 mennessä, niin että piispainkokous voisi hyväksyä sen joulukuun 2017 tai helmikuun 2018 istunnossa. Kirkolliskokoukseen asia etenisi siten toukokuussa 2018.

Piispat pohtivat jumalanpalvelusyhteisöjä

Piispainkokous keskusteli työryhmän selvityksestä, joka käsitteli jumalanpalvelusyhteisöjen merkitystä, mahdollisuuksia ja ongelmia kirkossamme. Piispainkokous lähetti asian jatkovalmisteluun.

Selvityksen taustalla on se, että seurakuntiin ja osittain niiden ulkopuolelle on syntynyt erilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä ja erillismessuja. Myös herätysliikkeillä ja järjestöillä on omia jumalanpalvelusyhteisöjä.

Työryhmä kartoitti tilannetta tekemällä kyselytutkimuksen herätysliikkeille ja järjestöille ja keräsi tietoa haastatteluiden ja tapaustutkimusten kautta. Tältä pohjalta työryhmä totesi yhteisöllisyyden keskeisen merkityksen kirkollemme ja sen tulevaisuudelle. Työryhmän mielestä on tärkeää, että seurakunnat pystyvät luomaan yhteisöllisyyttä, joka luo osallisuutta ja tukee yksilöiden sitoutumista kirkkoon.

Työryhmän mukaan seurakunnat voivat kehittää yhteistyötä eri jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa, koska yhteistyö rakentaa seurakunnan hengellistä elämää ja tukee kirkon perustehtävän toteuttamista. Työryhmä oli piispainkokouksen asettama.

Kirkon missionäärinen kokonaisuus nähdään tärkeänä

Piispainkokous keskusteli kirkolliskokouksen edustaja-aloitteesta, jossa esitettiin huoli, että pappien ja nuorisotyöntekijöiden missiologinen tuntemus on puutteellista ja ehdotetaan, että jokaisella kirkon virassa toimivalla papilla ja nuorisotyöntekijällä on perustiedot missiologiasta.

Piispainkokous lähetti asian jatkovalmisteluun siten, että valmistelu toteutetaan yhdessä kirkkohallituksen kanssa. Tavoitteena on raportti, jossa esitetään konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.

Piispainkokous nimesi uskontojen kohtaamisen toimikunnan

Uuden uskontojen kohtaamisen toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin piispa Kaarlo Kalliala ja muiksi jäseniksi kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri, TM Jukka Helle, hiippakuntadekaani, TT Ari Hukari, viestintäpäällikkö, FM Mikko Koivumaa, kärkihankekoordinaattori, FM Katri Korolainen, yliopistonopettaja, dosentti Anni Maria Laato. päiväkodin varajohtaja, TM, KK Silja Lamminmäki-Vartia, akatemiatutkija, dosentti Marja Tiilikainen. Sihteerinä toimii asiantuntija, TT Elina Hellqvist. Asiantuntijoina ovat kirkon tutkimuskeskuksen vt. johtaja, FT Kimmo Ketola ja piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri Komulainen.

Yhteisvastuukeräyksen 2018 esimieheksi piispa Seppo Häkkinen

Piispankokous nimesi vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen esimieheksi piispa Seppo Häkkisen.

Suomen ja Viron evankelis-luterilaisten kirkkojen yhteistyö nähdään tärkeänä

Piispainkokous esittää kirkolliskokoukselle, että se hyväksyisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Viron evankelis-luterilaisen kirkon välisen yhteistyöasiakirjan. Piispankokouksen mukaan kirkkojen välisen monipuolisen yhteistyön koordinoimiseksi on tärkeää solmia sopimus.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja sen järjestöillä on laajaa ja monipuolista yhteistyötä Viron evankelis-luterilaisen kirkon kanssa. Ystävyysseurakuntasuhteita on enemmän kuin minkään muun kirkon kanssa (yli 130). Kirkkohallitus ja Viron kirkon konsistori tapaavat säännöllisesti ja kaikki kirkkomme lähetysjärjestöt sekä useat herätysliikkeet toimivat Virossa. Viron kirkko on puolestaan esittänyt toiveita vironkielisen seurakuntatyön kehittämisestä Suomessa tilapäisesti ja pysyvästi asuvien virolaisten keskuudessa.

Lisätiedot:
Jyri Komulainen, piispainkokouksen pääsihteeri, p. 040 142 5189